Az Europassió története

Ugyanaz a hit, ugyanaz az eszmény… 30 évvel ezelőtt már megszületett a gondolat, 1995-ben alakult meg hivatalosan az EUROPASSIO Szövetség.

Európában nagy hagyománya van a Passió-ábrázolásnak. Egyazon időben Európa sok helyén Passió-játékokat adnak elő, a nagyhéten ehhez sok Passió-ábrázolás és processzió csatlakozik. A különböző Passiót játszó helyek – mindenekelőtt egy országon belül – már régen baráti viszonyt ápoltak egymással. Az a gondolat, hogy a Passiót játszó csoportok Nyugat- és Kelet-Európából összefonódjanak egy szövetségben, már több mint 30 évvel ezelőtt megszületett és az EUROPASSIO megalapításához vezetett. Ennek fáradhatatlan harcosa a párizsi Maurice Clos volt, aki 98 éves korában, 2009-ben hunyt el. …

Több találkozó követte a gondolatot (1982-ben Esparreguera,Spanyolország, 1984-ben és 89-ben Loudeac Franciaország), ezeken francia és spanyol passiósok vettek részt – és először az 1990-es találkozóra (Masevaux, Franciaország) hívtak meg német csoportokat is. 1991-ben már 6 országból 13 csoport jött el St. Margarethenbe (Ausztria).

Jelentős volt az 1992-es párizsi találkozó, amelyen elsőízben kelet-európai csoportok is résztvettek (lengyel, magyar, cseh és román), akik szerették volna újra életre kelteni Passió-játszó hagyományaikat a kommunista rendszerek összeomlása után. A résztvevők erkölcsi és pénzügyi támogatásukról biztosították őket.

Az EUROPASSIO (mint a Passiót játszó helységek európai szövetségének) hivatalos megalakulása 1995-ben zajlott le Lignyben (Belgium) 27 delegáció részvételével 12 országból. Kidolgozták és megvitatták az alapszabályt és egyhangúlag megválasztották a szervezet főtitkárát, Josef Langot. A székhely Ligny lett.

Az EUROPASSIO szervezet célja:

  • Jézus küldetésének hirdetése a Passió ábrázolása útján
  • a játszóhelyek közötti kulturális és emberi kapcsolatok elősegítése
  • az egyes csoportok közötti tapasztalatcsere és a Passió interpretálása alapvető kérdéseinek megvitatása anélkül, hogy megváltozna a különböző csoportok előadásainak sokszínűsége
  • bármilyen vallásos színház vagy szakrális ábrázolás támogatása, amelyeknek legjelentősebb formája Krisztus Passiója
  • a csoportok baráti és szolidaritási kapcsolatainak megszervezése

Minden csoport, függetlenül képviselőinek, előadásainak számától vagy a nézőszámtól, egy szavazattal bír.

A következő évek Europassiós Találkozói:

2018 Budaörs

2019 Párizs

2020 Tirschenreuth (Németország)

2021 Skofja Loka (Szlovénia)

2022 Esparreguera (Spanyolország)

(Forrás: www.europassion.net/

2018.02.05 10:02
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám