A nemzet szíve itt dobog

Ez volt a jelmondata Jasna Górán, a Fekete Madonna árnyékában, annak a kétnapos koncertnek, amelyet a 30 évvel ezelőtti ifjúsági világtalálkozó emlékére rendeztek.

Sokan ismerjük azt a hatalmas füves területet, amely a pálosok gyönyörű kolostora mögött terül el. Azt is tudjuk, sőt többen már részt is vettek közülünk rajta, hogy augusztus 15-re, Mária mennybevételének napjára (lengyelül: Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) milyen hatalmas zarándoksereg gyűlik össze Czestochowában.

Ez a két ünnep most összeért. A hatalmas színpadon a felirat így szól: Szent II. János Pál kedvenc énekei. A Keresztény Zenei Fesztivál verseny és koncert egyben, az ünnepet megelőző két estén.

Első nap a világ több országából érkezett előadók és a legkülönfélébb zenei stílusok találkozója zajlik. A "közelből" szlovák, horvát, olasz, svéd énekesek lépnek fel, de van amerikai, lengyel családból származó lány, de columbiai is, aki tíz ezer kilométert tett meg, hogy eljöhessen a fesztiválra és dicsőíthesse az Urat énekével. Ki lett az első? A közönség úgy szavazott, a horvát énekesnő. A dal valóban felemelő, igazi ima, a címe: Hiszek.

Második nap neves lengyel előadóké a színpad, egyre nő a tömeg, ahogy a zarándokok beérkeznek. Sok, általunk is ismert kedves ének hangzik el, a hangszerelés legtöbbször modern, újszerű. A közönség természetesen velük énekel, hiszen ki ne ismerné a Bárka-dalt vagy a Fekete Madonnához szóló szívszorító dallamokat...

Így felkészülni a legnagyobb Mária-ünnepre, ilyen örömmel, köszönettel és hálával Isten felé - valóban csodálatos!

2021.08.17 15:15

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám