A lelki adoptálás jegyében

A gellérthegyi Tisztulás Útján egy új fogadalomról is elmélkedtünk Csaba testvérrel: 9 hónapon át imádkozunk egy gyermek életéért, akiről még csak a Jóisten tud, és aki veszélyben van.

Ha vállaljuk e "lelki adoptálást", 9 hónapon át imádkozunk egy megfogant és halállal fenyegetett gyermek életéért, aki még csak Isten előtt ismert.

Menete:

1. NAPI IMA - Uram Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad - kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek az érdekében, akit lélekben adoptáltam és, akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, melyet Te magad rendeltél számára. Ámen.

2. NAPONTA EGY TIZED RÓZSAFŰZÉR

3. ÖNKÉNTES VÁLLALÁS (nem kötelező, a fogadalom érvényes a vállalás nélkül is, de amit vállalsz, az szintén kötelez!)

A vállalás lehet: szentáldozás, böjt, önmegtagadás, meghatározott ima, szentségimádás, karitatív tevékenység, vallási ismeretek elmélyítése, a magzatvédelem terén végzett apostolkodás, a lelki adoptálás ismertetése...

2018.03.19 13:42
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
06:00
07:30
09:00
10:30
17:00
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám