A kegyhelyek Isten határtalan irgalmának kiváltságos helyei

Ferenc pápa meghívására először találkoztak a világ kegyhelyeinek igazgatói. A Szentatya kiemelte a zarándokok figyelmes fogadását, a kegyhelyek imádságos légkörét, a gyónás lehetőségét és a csend elmélyülést hozó kegyelmi hatását.

Ferenc pápa elmondta, hogy
- A kegyhelyek összegyűjtik a népeket, melyek ott a maguk egyszerűségében fejezik ki hitüket, saját hagyományaik szerint, a népi vallásosság formájában.
- Nagyon fontos életben tartani a népi vallásosságot, amelyet VI. Pál "népi jámborságnak" nevezett.
- Nagyon szomorú dolog, amikor senki sem fogadja a zarándokokat.
- Nagy figyelemmel kell lenni irántuk, mert a kegyhelyen ők a legfontosabbak!
- Szűz Mária kitárt karral várja a zarándokokat, hogy anyai szeretetével átölelje és meghallgassa őket.
- A hozzá intézett kérdésekre és kérésekre tekintetével válaszol; tekintetével, amelyet kegyelmi pillanatokban oly jól megragadtak egyes művészek.

A Szentatya két dolgot kért kifejezetten a kegyhelyek igazgatóitól: először is legyen nagy gondjuk a szentségekre, melyek hatékonnyá teszik az üdvösséget. Másfelől e kegyhelyek feladata, hogy a szív csendjében táplálják az imádságot.
(Forrás: magyarkurir.hu)

2018.12.04 11:04
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
06:00
07:30
09:00
10:30
17:00
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám