A győri Szent Kamillus templom

A kamillánus (vagy kamillus, régies használattal kamilliánus) rend tagjai kis kitérő után 1761-ben telepedtek le Győrben, és feloszlatásukig, 1786-ig működtek a városban.

A győri kamillus templom történetéből:

Forgách Pál gróf, váci püspök hívta be őket Magyarországra, aki Rómában végezte hittudományi tanulmányait, és itt ismerte meg a Szent-Kamill rendjéhez tartozó szerzetesek áldozatos betegápoló tevékenységét. Két rendtag érkezett Vácra Rómából 1758 augusztusában, a püspök azonban egy év múlva elhunyt, így a számukra ígért rendház nem épülhetett fel. A következő püspök, Esterházy Károly már nem támogatta letelepedésüket.

A szerzetesek ezután Mária Teréziához fordultak, aki pártfogásába vette őket, és Zichy Ferenc gróf győri püspök támogatását kérte, aki ígéretet is tett befogadásukra. Sok viszontagság után valószínűleg 1767 tavaszán kezdődött meg templomuk építése. A torony építését a felső párkánynál abbahagyták, és csak hevenyészett tetőt tettek rá, a kolostor épületét sem fejezték be, valamint kórház megépítésére sem került sor. Ennek oka az volt, hogy mivel  II. József 1773-ban feloszlatta a jezsuita szerzetesrendet, a kamillánusok azt feltételezték, hogy ők is hamarosan erre a sorsra jutnak. 1782-ben, amikor az uralkodó több szerzetesrendet eltörölt, a kamillánusok eladták téglakészleteiket is.

Az évek során a szerzetesek száma a magyar rendtagok belépésével szaporodott. Buzgóságukat a hívők adakozások sorával hálálták meg, amelyekkel a szerzetesek jól gazdálkodtak. A Szent Kamill-rend feloszlatására ténylegesen 1786 végén került sor.

Az elkövetkező időkben járványok, tűzvész nehezítette a városrész lakóinak életét. 1835 júliusában egy villám a templom homlokzatán álló ideiglenes fatoronyba sújtott, mely a következő pillanatban már lángokban állt, a harangok megolvadtak, a templom erősen megsérült. A tűzeset után a kamillánusok által az első párkányzatig fölépített tornyot is befejezték... 1881-ben a torony bádogtetejét leszedték. Egy év múlva, 1882. július 23-án az újonnan feltett tetőre a keresztet felhelyezték. Az 1890-es években a város újabb renoválást hajtott végre, a plébániaházat is átjavíttatta.

A plébánia későbbi történetében szomorú esemény történt 1945. március 28-án. Szalay Alajost, a Szent-Kamillus egyházközség segédlelkészét egy orosz katona a plébánián agyonlőtte. A plébánián emléktábla őrzi emlékét, melyet az egyházközség hívei állíttattak saját kezdeményezésükből 1997-ben.

A 2010-es években a templom újabb felújítása vált szükségessé. A felújítás során megszüntették az épület vizesedését, megújult a homlokzat, majd díszkivilágítást kapott a templom és a plébánia.

2010-ben Berkes Gyula plébános kezdeményezésére a plébániára került a torinói lepel egy hiteles másolata. A Jézus szenvedéseire emlékeztető kegytárgyat a plébánia folyosóján tekinthetik meg a látogatók. Magyarországon ez az első olyan másolat, amely a leplet őrző és kezelő, Torinóban tevékenykedő bizottság hivatalos engedélyével készült.
(gyoriszalon.hu)

És a legújabb hír 2021 júliusából:

A győr-nádorvárosi Szent Kamillus-templom hároméves projekt keretében, az egyházközség és a hívek segítségével, önerőből újítja fel főoltárát. Az oltárkép restaurációját Springer Ferenc festő-, restaurátorművész és Szalay György faszobrász, restaurátorművész végezték. A festmény a templom névadójának mai ünnepére készült el és került vissza a helyére.

(kisalfold.hu)

2021.07.15 10:12
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám