2018. első féléve - főbb ünnepeink

Ahogy Jézus kilépett a Jordán vizéből és elindult teljesíteni a mennyei Atya akaratát, úgy mi is a szentmise ajándékaival megerősítve induljunk és teljesítsük be napjainkban a mennyei Atya akaratát. (Fransis Magung SVD elmélkedése – www.verbita.hu)

2018. január 18. csütörtök Árpád-ház Margit szűz
január 25. csütörtök Szent Pál apostol megtérése

2018. február 2. péntek Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony)
február 14. szerda HAMVAZÓSZERDA (Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa társvédőszentjei)

2018. március 19. hétfő Szent József, a Boldogságos Szűz jegyese
március 25. vasárnap VIRÁGVASÁRNAP

2018. április 1. vasárnap HÚSVÉT
április 8. vasárnap ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
április 9. hétfő URUNK SZÜLETÉSÉNEK HíRÜLADÁSA (Gyümölcsoltó Boldogasszony)


2018. május 13. vasárnap URUNK MENNYBEMENETELE (A Fatimai Boldogságos Szűz Mária)
május 16. Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú (+1393) TEMPLOMUNK VÉDŐSZENTJE
május 20. vasárnap PÜNKÖSD
május 27. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

2018. június 3. vasárnap KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE (ÚRNAPJA)
június 8. péntek Jézus Szent Szíve
június 24. vasárnap Keresztelő Szent János Születése
június 29. péntek Szent Péter és Szent Pál apostolok

2018.01.08 08:41
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám