Virágvasárnapi hirdetések

"Amikor elvonult, ruhájukat az útra terítették előtte. Már közel jártak az Olajfák hegyének lejtőjéhez. Egyszerre a nagy sereg tanítvány hangosan áldani kezdte örömében az Istent a sok csodáért, amelynek szemtanúja volt: Áldott az Úr nevében érkező király! – kiáltozták." (Lk 19,28-40)

-    Hétfőn este fél  7-kor ifjúsági katekézis lesz a hittanteremben. (Bejárat a sekrestye felől!) Szeretettel hívjuk azokat a 30 év alatti, még nem házas fiatalokat, akik elmúltak 16 évesek, vagy már voltak bérmálkozók.
-    Egyházi évünk, benne Húsvéti előkészületünk legszebb napjai következnek a ma kezdődő Nagyhéttel. Nagyhétfővel kezdve az esti szentmisék és szertartások este 7 órakor kezdődnek (Hétfőn, kedden és szerdán este nincs szentmise.)
-    Nagycsütörtökön az Oltáriszentség szerzésére valamint a papi rend szentségének alapítására emlékezünk. Az esti szentmisén két szín alatt áldoztatjuk a híveket. A prédikációt követően a lábmosás szertartása következik, míg a szentmise befejeztével oltárfosztás lesz. Ezután Jeremiás siralmait hallgathatjuk, majd az esti szertartások után 10 óráig lesz csendes virrasztás.
-    Nagypénteken reggel 9 órakor a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk, míg délután 3 órakor a Kálvárián a keresztutat járjuk. Örülnénk, ha a hívek közül minél többen bekapcsolódnának ezekbe az imádságokba. Az este 7 órakor kezdődő szertartáson emlékezünk az Úr Jézus kereszthalálára a Passióval és a kereszthódolattal. Ezt követi a szentáldozás. Nagypénteken szigorú böjt van! A szertartások után este 10 óráig látogathatjuk a Szentsírt.
-    Nagyszombaton a Vigíliai szertartások este 7 órakor kezdődnek, melyben a tűzszentelés, a húsvéti örömének, az igeliturgiában az olvasmányok, majd a keresztvíz-szentelés után folytatódik az Allelujás szentmise, amit az ünnepi szentségi körmenet zár. A szombati szertartásokra és körmenetre hozzunk magunkkal gyertyát.
-    Nagypénteken és nagyszombaton reggel 9 órától gyónási lehetőség lesz. A nagyszombati ünnepi szertartás után ételszentelés lesz, ugyanígy a vasárnapi reggeli szentmisék után is.
-    Húsvétvasárnap a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék,  fél 11-kor az ünnepi szentmise templomi énekkarunk közreműködésével. Az esti mise előtt nem lesz szentségimádás, hasonlóképpen Húsvéthétfőn sem.
-    Húsvéthétfőn hajnali fél 5-kor indul az „Öröm útja” a Kálvária keresztjétől a Kőhegyi kápolnához, ahol 6 órakor szentmise lesz. Ezen a napon a templomban fél 8-kor, fél 11-kor és 19 órakor lesznek a szentmisék.
-    Kedden a reggeli mise után, kb. 9 órától alaposabb takarítást végzünk a templomban. Kérjük, hogy aki teheti, kapcsolódjon be.
-    Az egyházközség Caritas csoportja köszöni az összegyűlt tartós élelmiszereket, amelyeket eljuttat a rászorulóknak.
-    A múlt vasárnapi gyűjtésünk a szentföldi katolikus intézmények javára 550 000 Ft lett. Hálásan köszönjük, és már továbbítottuk az Egyházmegyei Hivatalnak.
 

2019.04.13 16:14
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Élő közvetítés

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám