Virágvasárnap

"Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent." ( Iz 50, 4-7)

- Hétfőn este ½ 7-kor ifjúsági katekézis lesz a hittanteremben. (Bejárat a sekrestye felől!) Szeretettel hívjuk azokat a 30 év alatti, még nem házas fiatalokat, akik elmúltak 16 évesek, vagy már voltak bérmálkozók.
- Egyházi évünk, benne húsvéti előkészületünk legszebb napjai következnek a ma kezdődő nagyhéttel. Március 26-tól, nagyhétfőtől kezdve az esti szentmisék és szertartások este 7 órakor kezdődnek (Hétfőn, kedden és szerdán este nincs szentmise.)
- Nagycsütörtökön az Oltáriszentség szerzésére, valamint a papi rend szentségének alapítására emlékezünk. Az esti szentmisén, az utolsó vacsora emlékére, két szín alatt áldoztatjuk a híveket. A prédikációt követően a lábmosás szertartása következik, míg a szentmise befejeztével oltárfosztás lesz. Ezután Jeremiás siralmait hallgathatjuk, majd az esti szertartások után 10 óráig lesz csendes virrasztás.
- Nagypénteken reggel 9 órakor a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk, míg délután 3 órakor a Kálvárián a keresztutat járjuk. Örülnénk, ha a hívek közül minél többen bekapcsolódnának ezekbe az imádságokba. Az este 7 órakor kezdődő szertartáson emlékezünk az Úr Jézus kereszthalálára a Passióval és a kereszthódolattal. Ezt követi a szentáldozás. Nagypénteken szi-gorú böjt van! A szertartások után este 10 óráig látogathatjuk a Szentsírt.
- Nagyszombaton a Vigíliai-szertartások este 7 órakor kezdődnek, melyben a tűzszentelés, a húsvéti örömének, az igeliturgiában az olvasmányok, majd a keresztvíz-szentelés után folytatódik az Allelujás szentmise, amit az ünnepi szentségi körmenet zár. A szombati szertartásokra és körmenetre hozzunk magunkkal gyertyát.
- Nagypénteken és nagyszombaton reggel 9 órától gyónási lehetőség lesz. A nagyszombati ünnepi szertartás után ételszentelés lesz, ugyanígy a vasárnapi reggeli szentmisék után is.
- Húsvétvasárnap a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék, ½ 11-kor az ünnepi szentmisén templomi énekkarunk, a Werner Kórus énekel. Az esti mise előtt nem lesz szentségimádás, hasonlóképpen húsvéthétfőn sem.
- Húsvéthétfőn hajnali ½ 5-kor indul az „Öröm útja” a Kálvária keresztjétől a Kőhegyi kápolnához, ahol 6 órakor szentmise lesz. Ezen a napon a templomban ½ 8-kor, ½ 11-kor és 19 órakor lesznek a szentmisék.
- Az egyházközség Caritas-csoportja köszöni az összegyűlt tartós élelmiszereket, amelyeket eljuttat a rászorulóknak.
- Szívesen közöljük, hogy szentföldi gyűjtésünk 450 000 Ft lett, amelyet már továbbítottunk az Egyházmegyei Hivatalnak. Mindenért hálás köszönet.

2018.03.22 13:52
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
06:00
07:30
09:00
10:30
17:00
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám