Úrnapja június 3.

,,Vegyétek, ez az én testem.” (Mk 14, 12-16. 22-26)

- Hétfőn este ½ 7-kor ifjúsági katekézis lesz a hittanteremben. (Bejárat a sekrestye felől!) Szeretettel hívjuk azokat a 30 év alatti, még nem házas fiatalokat, akik elmúltak 16 évesek, vagy már voltak bérmálkozók.
- Siloe Közösségünk kedden este 8 órára szeretettel várja a híveket szentségimádásra a templomba, ahol közbenjáró ima kérésére is lesz lehetőség.
- Szívesen hirdetjük, hogy a Párkapocs Egyesület rendezésében Mindszenty Katolikus Iskolánkban „Egység és szabadság a házasságban” címmel tart előadást Lothringer Éva családterapeuta június 7-én, csütörtökön 19-től 21 óráig. Részletek a szórólapokon és a plakátokon.
- Jövő vasárnap lesz egyházközségünk Juniálisa a már ismert Kamaraerdei Nagyréten, a szokásos gazdag programokkal, benne 9 órakor ott lesz tábori mise, ebből érthető, hogy a templomban aznap 9 órakor nem lesz szentmise. Részletek a plakátokon. A nehezebben mozgó híveket a templom melletti parkolóból kocsikkal viszik ki Kamaraerdőbe.
- A Juniálissal egyidőben, jövő vasárnap a ½ 11-es szentmise német nyelvű lesz.
- Idei ministránstáborunkat június 24. (vasárnap) és 30. (szombat) között tartjuk. Sok szeretettel várunk ide minden 18 év alatti ministránst. További információk a jelentkezési lapokon a sekrestyében találhatók. Bármilyen, a táborral kapcsolatos kérdéssel Rujp Andrást, a tá-bor szervezőjét lehet keresni, elérhetősége: 06-20-560 8347, rujp.a00@gmail.com. Továbbá szeretnénk megkérni a ministránsok szüleit, de akár vagy más segítőkész személyt is, aki segítségünkre tudna lenni jú-nius 24-én a délutáni órákban, illetve 30-án délelőtt a gyerekek helyszínre- és hazafuvarozásában, hogy ezt szintén jelezzék Rujp Andrásnak.
- Hétfőn Szent Quirinusra, kedden Szent Bonifácra emlékezünk. Pénteken Jézus Szentséges Szívének, szombaton Szűz Mária Szeplőtelen Szívének lesz az ünnepe, mindkét napon esti misével.

2018.05.31 16:00
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám