Tartós szeretet!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagyböjti tartósélelmiszer-adományozásra hívja a híveket március  24-től  31-ig. Itt olvashatjuk a körlevelet.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a 2019.évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről.

Kedves Testvérek! „A nagyböjt ideje kiváló alkalom a jócselekedetekre, az irgalmasságra, amely szeretetből, nagylelkűségből fakad,  vagyis  lemondás  gyümölcse. Szent  Ágoston  szerint  „a  böjt  és  az  alamizsna  az  ima  két  hatalmas szárnya”, amelyek által lendületet kap és egészen Istenig repül. Könnyebben száll egészen az égig az alázatos és  szeretetteli  ima,  amelyet  böjt  és  alamizsna  kísér,  illetve  a  minket  ért  bántalmak  megbocsátása  és  a szeretetcselekedetek kísérnek úgy, hogy eltávolodunk a rossztól és jót cselekszünk.” (XVI. Benedek pápa)

Már az ószövetség prófétája, Izajás így közvetítette Isten üzenetét a helyes böjtölésről: -„Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr:Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől!” (Iz 58, 6a;7) Megtérésünk és a böjtölésünk idén is akkor lesz teljes, ha ezeket a szavakat szem előtt tartjuk. Ima-böjt-adakozás:ez a háromtanács legyen kísérőnk az idei nagyböjti utunkon.

Az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat és régi böjti hagyomány az egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel. Idén  is  meghirdetjük  a  nagyböjti  tartósélelmiszer-gyűjtést  a  templomainkban,  ami  lehetőséget  teremt  az alamizsna  kifejezésére  is.  Kérjük,  hozzák  el  a  szentmisékre  tartósélelmiszer-felajánlásukat a  rászorulók számára és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.A  legkisebb  adománnyal  is  a  felebaráti szeretet  csodája  valósul  meg  közöttünk.  A  templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásárólaz idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten tartós  élelmiszerrel  járuljunk  hozzá  a  Katolikus  Egyház  segélyakciójához.

Ezt  megtehetik  a  jövő  heti vasárnapi  szentmiséken  és  az  azt követő  hétköznapokon,  március  24-től  31-ig.  Adományaikat  a  karitász juttatja  majd  el  a  rászorulókhoz.  A  korábbi  években  meghirdetett  gyűjtésünk  eredményeképpen  családok ezreit  tudtuk  segíteni  azokkal  a  segélycsomagokkal,  amelyeket  a  hívek  adományaiból  juttattunk  el  a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.Telefonos adományvonalon is  bekapcsolódhatunk  a  karitász segítő  munkájába.  Ha  hívjuk  a 1356-ostelefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.„1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász  karitatív  szolgálatát:  a  Karitászt  Támogató  Alapítványt.  Köszönjük  a  szegényeknek  szánt adományaikat.

Ferenc pápa nagyböjti üzenetében így bíztat bennünket: „Ne hagyjuk, hogy e kedvező idő haszontalanul teljen el! Kérjük Isten segítségét, hogy rátaláljunk a valódi megtérés útjára. Hagyjuk el az önzést és az önmagunkra irányuló figyelmet és forduljunk Jézus húsvétja felé, váljanak szükséget szenvedő testvéreink felebarátainkká, akikkel testi és lelki javainkat megoszthatjuk. Így életünk konkrét cselekedeteiben Krisztusnak a bűn és a halál felett aratott győzelme megvalósul és ezzel az ő átalakító erejét a teremtésre is lehívjuk.”

Kelt: Budapest, 2019. nagyböjt 2. vasárnapján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

2019.03.17 19:57
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
06:00
07:30
09:00
10:30
17:00
18:00

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám

Élünk újság - 61.szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. december 16.) 61. szám

Élünk újság - 60. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám