Szűz Mária példaképünk és közbenjárónk

Mi is lehetünk közbenjárók másokért, nemcsak a szentek - mondta Dobszay Benedek ferences szerzetes szentbeszédében kőhegyi kápolnánk búcsúnapján.

Ragyogó napsütésben köszöntötte az egybegyűlteket Varga János plébános atya a Kőhegyi Kápolna előtt a mise kezdetén, 2020. szeptember 12-én.

Fontos gondolatokat kaptunk Dobszay Benedek ferences atyától a homíliában, néhányat felidézünk:

A Mária-ünnepekkor tulajdonképpen nem Máriát ünnepeljük, hanem az ő válaszait Istennek a különböző nehéz pillanatokban: akkor, amikor az angyal hírül adja neki Fia fogantatását, de akkor is, amikor a keresztfa alatt szenved. Ő mindig ott van, ahol lennie kell. Isten kegyelme így tud kiáradni - rá és minden emberre. Tehát a Mária-ünnepekkor is a Jóistent ünnepeljük.

Mi is csak egyszerűen legyünk ott, ahol lennünk kell. Ha csodát nem is tehetünk, fontos, hogy a helyünkön legyünk. Emellett imádkozzunk azokért, akikért imádkozhatunk. Járjunk közbe értük az Atyánál.

Szűz Mária születésnapja közelében, névnapján, Szeplőtelen Fogantatásának kápolnája előtt azt hiszem, mi a helyünkön voltunk. Máshol nem is lehettünk volna. Köszönjük, Urunk!

A képgalériát ITT láthatják!

2020.09.14 16:38
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám