Szentháromság Vasárnapja - május 27.

"Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!" (Mt 28, 16-20)

- Hétfőn este ½ 7-kor a felnőttek részére lesz katekézis az iskolában. Mindenkit szeretettel várunk.
- Örömmel jelezzük, hogy vasárnap délután 3-kor Mindszenty Iskolánk harmadik osztályos gyermekei elsőáldozók lesznek. Kérjük híveinket, imádkozzanak elsőáldozóinkért, hogy a folytatásban is hűségesek maradjanak az Úr Jézushoz. Az esti szentmise előtt nem lesz szentségimádás.
- Ennek szép folytatása lesz a jövő vasárnapi úrnapi ünnepi eseményünk. Nagyon fontos, hogy lelkiismeretesen készüljünk nagyon szép ünnepünkre, mely az Oltáriszentség körül olyan szépen kialakult a mi virágszőnyegünkkel. Ebben az esztendőben is tegyünk meg mindent azért, hogy mások is ne csak megcsodálják, de el is gondolkozzanak mindarról, amit Úrnapja nekünk, katolikusoknak jelent. A szentmisék Úrnapján 7, 9 és 11 órakor lesznek, és este 7 órakor is lesz szentmise, amely előtt szokásos szentségimádásunk a nap jellege miatt elmarad.
- Egyházközségünk Juniálisa június 10-én, vasárnap lesz a már ismert Kamaraerdei Nagyréten, a szokásos gazdag programokkal. 9 órakor ott lesz tábori mise, ebből érthető, hogy a templomban aznap 9 órakor nem lesz szentmise.
- A Budaörsi Passió előadásai már múlt szombaton elkezdődtek nagyon szép részvétellel, és június 3-ig tartanak. A passiós események sorában rendhagyó lesz a június 2-án, szombaton délután 3 órakor tartandó szentmise templomunkban, melyet Európa több, passiót bemutató országából érkezett főpap, pap celebrál. Minthogy az Europassió Szövetség nemzetközi kongresszusa is Budaörsön lesz ebben az időben, nagy létszámú külföldi vendég vesz részt ezen a szentmisén. Valószínű, csak kevesen tudnak híveink közül erre a szentmisére bejutni.
- Idei ministránstáborunkat június 24. (vasárnap) és 30. (szombat) között tartjuk. Sok szeretettel várunk ide minden 18 év alatti ministránst. További információk a jelentkezési lapokon a sekrestyében találhatók. Bármilyen, a táborral kapcsolatos kérdéssel Rujp Andrást, a tábor szervezőjét lehet keresni (06205608347, rujp.a00@gmail.com). Szeretnénk megkérni a ministránsok szüleit, de akár más segítőkész személyt is, aki segítségünkre tudna lenni június 24-én a délutáni órákban, illetve 30-án délelőtt a gyerekek helyszínre- és hazafuvarozásában. Ezt szintén jelezzék Rujp Andrásnak.
- Szerdán Szent István jobbjára, míg pénteken Szent Jusztinusz vértanúra emlékezünk. Péntek június hónap elsőpénteke is, amikor betegeinket a kialakult rend szerint látogatjuk. Reggel 8-kor iskolánk gyermekeivel lesz szentmise, míg este 7 órakor is lesz mise. Ezen a napon egész napos csendes szentségimádás lesz, az Eucharisztikus Kongresszusra történő készület jegyében. Minél többen találjunk módot, időt, hogy letérdeljünk az Oltáriszentség elé.


(Fotó: Sári Ruth, Budaörsi Passió 2018)

2018.05.24 09:32
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám