Pünkösd

"A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz." (1 Kor 12, 3b-7. 12-13)

- Örömmel jelezzük, hogy jövő vasárnap Mindszenty Iskolánk harmadik osztályos gyermekei elsőáldozók lesznek. Az elsőáldozási szentmise délután 3 órakor lesz. Kérjük híveinket, szívesen imádkozzanak elsőáldozóinkért, hogy a folytatásban is hűségesek maradjanak az Úr Jézushoz.
- Már most szeretnénk emlegetni Úrnapját, mely június 3-án, vasárnap lesz, mégpedig azért, hogy megfelelően készüljünk a nagyon szép ünnepünk-re, mely az Oltáriszentség körül olyan szépen kialakult a mi virágszőnyegünkkel. Ebben az esztendőben is tegyünk meg mindent azért, hogy mások is ne csak megcsodálják, de el is gondolkozzanak mindarról, amit Úrnapja nekünk, katolikusoknak jelent.
- Még egy előre jelzés: egyházközségünk Juniálisa június 10-én, vasár-nap lesz a már ismert Kamaraerdei Nagyréten, a szokásos gazdag progra-mokkal, benne 9 órakor ott lesz tábori mise, ebből érthető, hogy a templomban aznap 9 órakor nem lesz szentmise.
- Holnap, hétfőn Püspök atyánk „Egyházmegyei napot” tart, ahogyan már a korábbi években is. Az „Egyházmegyei nap” idén Székesfehérváron lesz, délelőtt 10 órakor kezdődik és délután 4-ig tart, gazdag programokkal. Részletek a hirdetőtáblán. Szívesen vennénk, ha egyházközségünkből érdeklődve, többen is bekapcsolódnának.
- Szívesen közöljük, hogy a Kossuth-díjas operaénekes, Kováts Kolos, akit templomunkból is ismerhetünk, a passiójátékok iránti tiszteletből faka-dóan hangversenyt ad pünkösd vasárnap az esti mise előtt, 18 órai kezdettel. Vele együtt gondolkodva kapcsolódjunk a szívesen hallgatók közé. (A szentségimádás emiatt ma elmarad.)
- Kedden Szent Ritára, szerdán Boldog Apor Vilmos vértanú püspö-künkre, csütörtökön Máriára, mint a keresztények segítségére, míg szombaton Néri Szent Fülöpre emlékezünk.

2018.05.18 12:02
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám