Oh, ti boldog budaörsiek!

Pintér Gábor érsek atya bevezetője a Szeplőtelen Fogantatás Kápolna búcsúnapján: "Messziről jött emberként mi mással kezdhetném e szentmisét, mint azokkal a szavakkal, melyeket e kápolna felszentelésekor az ünnepi szónok mondott: Oh, ti boldog budaörsiek!"

HAZAJÖTTÜNK ... hazajöttünk ide, a Kőhegyi-kápolnához, e csodálatos kegyhelyre ...

  1. fizikai értelemben – a városnak s ennek a közösségnek oly fontos szentélyébe ...
  2. lelki értelemben – Máriához, Szűzanyánkhoz, aki mint valódi Édesanya folyamatosan hazavár bennünket ... – s mi itt vagyunk igazi örömben, ünnepi lélekkel, hálaadó szívvel ...!

... Tudjuk jól, milyen sok nehézség és megpróbáltatás közepette valósíthatta meg álmát, ezt a kápolnát az igen egyszerű, ám rendkívül mély hitű Wendler Ferenc, aki azzal a gondolattal vigasztalta magát, hogy mily óriási művet kezd majd el, hány lélek tér majd meg a kápolnában, hány léleknek segít majd a tisztítótűzben ... S habár e szent hely sorsa néha hányatott volt, pont mint az itteni hívők élete, bizonyíthatnánk-e jobban az ő hitének megalapozottságát, mint azáltal, hogy több, mint másfél évszázaddal később mi ma itt ünneplünk és imádkozunk.

... Kedves Testvéreim! Messziről jött emberként mi mással kezdhetném e szentmisét, mint azokkal a szavakkal, melyeket e kápolna felszentelésekor az ünnepi szónok mondott: Oh, ti boldog budaörsiek! Valóban, nagyon boldogok lehetnek a budaörsiek, egyrészt ezért a gyönyörű örökségért, amit e kápolna jelent, másrészt pedig azért a lelki ajándékért, amit Wendler Ferenc jelent Budaörsnek. Amikor megismertem ennek a nagyszerű embernek az életét, a következő, Afrikában megesett történet jutott eszembe:

... Egy misszionárius észrevette, hogy az egyik törzsfőnök, aki nemrég tért meg, minden szentmise után előremegy a templomban, megáll a tabernákulum előtt egyenesen, kigombolt inggel. Egyszerű ember volt, nem sokat tudott még a hitigazságokról. Egy napon a misszionárius nem tudott ellenállni a kíváncsiságának s megkérdezte a törzsfőnököt, mit csinál ott állva, mintha gyökeret vert volna a lába a tábernákulum előtt. A törzsfőnök mosolyogva válaszolt: Napozik a lelkem!

Wendler Ferenc lelke itt napozott sok-sok éven át, s ma mi is azért jöttünk el ide, hogy az Úr jelenlétét ITT és MOST megtapasztalva napoztassuk a lelkünket ...!

Éppen ezért vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bûneinket, hogy méltóképpen és tiszta szívvel tudjunk imádkozni ...

2018.09.09 18:42
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám