Negyedik gyertyagyújtás: Nem elég?

Endreffy Géza evangélikus lelkész arról beszélt, hogy az Úr mindig figyelmeztet minket - úgy a történelem folyamán, mint magánéletünkben. Figyeljük-e a jeleket és komolyan vesszük-e?

Egyszer valaki azt mondta, az Ószövetség Istene kegyetlen, bosszúálló, hiszen elpusztított sok bűnös, hitetlen várost és embert - az Újszövetség Istene, Jézus pedig megbocsátó, irgalmas. Mindegy, hogy viselkedünk, végül mindenki üdvösségre jut és talán nincs is pokol.
Az Úr régen is figyelmeztetett (pl. gondoljunk Jónásra és Ninivére), ha az emberek komolyan vették ezt, békés, szép korszak köszöntött rájuk. De nekünk soha nem elég erős a jel, amit Istentől kapunk? Nem figyelünk rá, nem vesszük komolyan? Egy ismerős, aki tele volt üzleti gondjaival, hatalmas autóbalesetet szenvedett - de szinte sértetlenül került ki belőle. Mi ez, ha nem egy komoly figyelmeztetés, egy csoda?
Az Úr sok dolgot elmond nekünk a Szentírásban, amelyek még nem következtek be. Úgyhogy legyünk éberek és gondoljuk meg, hogyan cselekszünk!

2018.12.23 23:19
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám

Élünk újság - 61.szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. december 16.) 61. szám

Élünk újság - 60. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám