Nagyböjt 1.

"A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán." (Mk 1, 12-15)

- Hétfőn este ½ 7-kor a felnőttek részére lesz katekézis az iskolában. Mindenkit szeretettel várunk.
- Nagyböjt péntekein délután 3 órakor megszólal a harang, az Úr Jézus kereszthalálára emlékeztetve. Minden nagyböjti pénteken este ¼ 6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk, a szombatokon ¼ 6-kor a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk.
- Jövő vasárnap - február 25-én - a katolikus óvodák, iskolák számára lesz országos gyűjtés. Ennek az ügynek a támogatására kérjük híveink készséges adományait.
- Azokat a fiatalokat, akik akár hangszerrel, akár énekkel szívesen bekapcsolódnának a zenei szolgálatba a havi gitáros ifjúsági énekes szentmisén, örömmel látjuk az antióchiás zenei próbán. A következő ilyen alkalom február 25-én, vasárnap 17 órakor lesz a Mindszenty iskolában. Érdeklődni lehet Balics Eszternél (+36 30 282 4385, eszterb24@gmail.com).
- (A Házasság hete kapcsán a mai vasárnapi szentmisén a jelenlevő házaspárokat külön ünnepi áldásban részesítjük.)
- A KÉSZ budaörsi csoportja meghívóját közöljük, mely szerint február 27-én, kedden 18 órakor lesz a PostArtban Győrfi Károly „Európai értékrendi válság – úton a vég felé” című előadása. Várják az érdeklődőket.
- Glória kegytárgyboltunk szeretettel várja a vásárlókat, érdeklődőket.
- Csütörtökön Szent Péter apostol antióchiai székfoglalására, míg szombaton Szent Mátyás apostolra emlékezünk.
- A szentmise végén, aki még nem hamvazkodott, hamvazkodhat.

(A kép a 2009-es Budaörsi Passión készült.)

2018.02.15 13:55
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
06:00
07:30
09:00
10:30
17:00
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám