Második gyertyagyújtás: Valami hiányzik...

Két példával kezdte elmélkedését Petőné Püski Ilona református lelkész: mi hiányozhat egy gyermeknek és mi hiányozhat a felnőtteknek karácsony táján - és minden nap?

Ha egy gyermek csak egy képernyőhöz ragadva tölti idejét, hiányzik neki a törődés, az igazi emberi kapcsolat. Ha egy felnőtt csak ajándékok után szaladgál karácsony előtt, valami hiányt szeretni pótolni ő is: az igazi örömöt, lelki megnyugvást.

Az Úr eljövetelére készüljünk karácsonykor. Ha ezt méltó módon tesszük, az öröm, az elégedettség is elérkezik számunkra.


"Váljék szent várakozássá számunkra az Advent. Készüljünk ne csak a lakás nagytakarításával, hanem lelki nagytakarítással is, elcsendesedéssel, szeretteink egybegyűjtésével, betegeink meglátogatásával, szegényeink megsegítésével.  
Maga Jézus kéri ezt tőlünk. Ebben mi eszközzé válhatunk, boldog eszközzé.
Teljen meg szívünk hálával és örömmel, hogy Atyánk, a mi Istenünk
a legnagyobb ajándékot adta Karácsonykor, az ő Fiát, Jézust, hogy Tőle kapjunk erőt, békességet, örömöt, a józanság lelkét, szeretetet és örökéletet."
(Forrás: Karácsonyi hírlevél, Budaörsi Református Egyházközség, 2008)

Kép: Budaörsi Advent

2018.12.11 09:34
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám

Élünk újság - 61.szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. december 16.) 61. szám

Élünk újság - 60. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám