Karácsonytól a Szent Család Ünnepéig

Szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. (Lk 1, 26-38)
Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

Szent Karácsony ünnepén, hétfőn, vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék. A ½ 11-es szentmisén templomi énekkarunk énekel. Karácsony másnapján, kedden, Szent István vértanú ünnepe lesz. Szentmisék: ½ 8-kor, ½ 11-kor és este 6 órakor lesznek. A két ünnepnapon az esti szentmise előtt nem lesz szentségimádás.
- Szerdán Szent János apostolt ünnepeljük. A reggel 8 órai szentmiséhez kapcsolódóan tartjuk meg a Szent János-napi bormegáldást. Akik szeretnék, hogy borukat megáldjuk, erre a szentmisére hozzák és helyezzék el az oltár melletti kis asztalra. (Szerdán este nincs szentmise.)
- Csütörtökön van Aprószentek ünnepe, ez a nap templomunkban a szentség-imádás napja. Reggel 8 órakor is tartunk szentmisét, melynek végén ünnepé-lyesen kihelyezzük az Oltáriszentséget csendes szentségimádásra 11 óráig. Ezt követően szentségeltétel lesz. Délután 4 órakor német nyelvű imaóra lesz – a szentség-kitételt követően – majd 5 órakor egész egyházközségünk imaórája következik. Ennek végeztével ünnepélyes szentségeltétel lesz, majd 6 órakor szentmise zárja a napot.
- Pénteken és szombaton este 6 órakor lesznek szentmisék.
- Vasárnap, Szent Család Ünnepén, minden szentmisén ünnepélyesen áldjuk meg a jelenlevő családokat. Ez a nap az év utolsó napja is egyben, amikor az év végi hálaadás esedékes. Ezt a hálaadásunkat a vasárnap esti szentmisével kapcsolatosan tartjuk meg. Az esti szentmisén az evangéliumot követően nem lesz prédikáció, mert az áldozás után következik az év végi egyházközségi beszámoló, majd ezt követően a kihelyezett Oltáriszentség előtt hálaadó imádságot mondunk és a Te Deumot énekeljük. Ezért vasárnap az esti mise előtt nem lesz szentségimádás. Szeretettel hívjuk és várjuk kedves híveinket a közös hálaadásra.
- Már most jelezzük, hogy január 1-je hétfőre esik, parancsolt ünnep, vasárnapi miserend lesz.
- Elkezdődött az Egyházközségünkön belül működő csoportok programjainak összeírása azzal a céllal, hogy egy közös digitális naptár alapján a tervezett programok időpontjáról és az esetleges időpont egybeesésekről tudomást szerezzünk. Ezért kérjük a csoportok vezetőit, hogy juttassák el első körben a csoport pontos nevét, a csoport vezetőjének nevét és email címét plébániai email címünkre: plebaniahivatal@brke.org.
- Megjelent „Élünk” című újságunk karácsonyi száma. Gazdag anyagával szívesen ajánljuk híveinknek.
- Glória Kegytárgyboltunk Karácsony és Újév között zárva lesz. Amennyiben mégis ebben az időben szeretne vásárolni valaki, az üzlet ajtaján található telefonszámon jelezze az igényét.

Istentől áldott, boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

(A képen a győri betlehem.)

2017.12.23 19:39
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám