János atya 20 éve Budaörsön

Az Úr Jézus a tanácsadóm, az éltetőm és a célom – mondja János atya. Szeptember 6-án a fél 11-es hálaadó szentmise végén mondunk neki köszönetet 20 éves budaörsi szolgálata alkalmából.

Életében sok küzdelmes időszak volt, és paptársai közül többen sokkal egyenesebb úton haladtak céljaik felé. Szokott irigykedni?
Nem tagadom, néhányszor felütötte fejét bennem az irigység, de mire megérhetett volna, mindig elcsitult az érzés. Rendelkeztem annyi realitással, hogy tudtam magamról, nem vagyok zseni, nem vagyok forradalmár, és nem vagyok kiugró tehetségekkel megáldott ember. Nem akarom magam leértékelni, pusztán érzékeltetem, hogy tudom, hova helyezzem magam. Persze mire idáig eljut az ember, addig néhány esztendőnek el kell telnie, mert az emberek – különösen fiatalabb korban – többet gondolnak magukról. Igazán kritikus helyzetbe nem kerültem az önértékelésem miatt, de azért átéltem egyet s mást. Szolgáltam káplánként harmadmagammal, ahol a társaim nem voltak tehetségtelenek. Adódott alkalmam összehasonlítani magam velük, és ez lehetőséget biztosított, hogy helyére tegyem az esetleges téves énképeimet.

Előfordult, hogy megszólalt bennem a hang: látod, milyen nagyszerű ember a kollégád? Ezeket a belső hangokat ki kell mondani, mert akkor pusztul ki az irigység magja a bensőből. Ki kell próbálni, odaállni az elé, akivel szemben megmozdul bennünk a féltékenység, és el kell mondani: nagyszerűen végzed a munkád. Ezt alkalmazva elkerülhető, hogy más sikerén keseregjünk, felháborodjunk. Ha ezeket a gondolatokat magunkévá tudjuk tenni, akkor nem lesz nehéz elfogadni embertársaink értékeit, és a belső nyugalmunkat is megőrizhetjük.

Vannak kedvenc egyházi énekei?
Nagyon szép egyházi énekek vannak. Az egyik legmagasztosabb a Magnificat, mellyel Szűz Mária Zakariás feleségének, Erzsébetnek köszöntésére válaszolt. Mária ezekkel a szavakkal közli az örömhírt, hogy Jézussal várandós:
„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben …”

Mindig örömmel tölt el, ha hallhatom vagy énekelhetem. Szintén közel áll hozzám Mozart Ave verum corpus (Üdvözlégy, szent test) című alkotása. Nem utolsó sorban két nagyszerű művet említenék, a Himnuszt és a Szózatot, amelyek minden alkalommal megérintenek.

Van-e olyan oltár templomunkban, amelyik közelebb áll a szívéhez?
A templomunkban a főoltár mellett négy mellékoltár található. Régebben, amikor még sok papja volt az egyháznak, mindenki külön misézett. Hogy ne húzódjanak el reggeltől délig a szertartások, egy időben miséztek minden oltárnál. Ezt még kispapként láttam Kapuváron. A szülővárosomból kikerült húsz-huszonöt aktív pap, akik nyaranta, ha nem is egyszerre, de két-három csoportban hazatértek. Olyankor négy-öt oltárnál miséztek. Abban az időben nem volt gyakorlat a koncelebrálás, vagyis a közösségben ünneplés, együttmisézés. A második vatikáni zsinat eredményeként az új templomokat már egyetlen oltárral építik, és ha több pap van egyszerre a templomban, akkor együtt miséznek. Ezeket figyelembe véve egyetlen oltárt tudok megnevezni, a főoltárt. Nekem nagyon tetszik a főoltáron elhelyezett kép, amely Jézust ábrázolja felfeszítve a kereszten.

Miként alakultak át az ünnepek, ahogy haladt előre az idő?
Az ünnepekből a vasárnap, az Úrnapja, a húsvét és a karácsony megmaradtak, de a háború utáni évtizedek pártállami rendszere mindent megtett, hogy elvegye a hitet az emberektől. Vannak az egyházban un. nem parancsolt ünnepek, ilyen az áldozó csütörtök vagy az Úr Jézus mennybemenetelének ünnepe, amikor az elsőáldozásokat tartották. Az Úrnapja is mindig csütörtökre esett. Ezeket az ünnepeket mind áthelyezték vasárnapra. Nagyboldogasszony parancsolt ünnep, augusztus 15-ére esik, amikor is a templomokban ünnepi miserend van, de a híveknek dolgozniuk kell. A hatalom abban bízott, hogy majd az egyház elsorvad és eltűnik. Hála Istennek, ők tűntek el, ha nem is maradéktalanul.

Mit jelent Önnek a hit?
Úgy vélem, hogy ez a hárombetűs szó nem fejezi ki igazán azt, amit hordoz. Ezért gyakran hangsúlyozom a prédikációimban, hogy nem egyszerűen a hitről kell beszélni, hanem az Istenbe vetett hitről. Jézus Krisztus által az Istenbe vetett hit, az én hitem. A hit kiüresítve nem jelent semmit. Nem tudok azonosulni azokkal, akik azt mondják: hiszek. Ez kevés, meg kell mondani, hogy miben hiszünk. A Hiszekegy-hitvallás nagyon pontosan kimondja, hogy mi is ez valójában. Ha a hitet pontosan megfogalmazzuk, akkor az hordozza az én életemet is, hiszen Jézus Krisztust nem egy történelmi alaknak látom, hanem a Megváltónak, az üdvösség hordozójának, az én üdvösségem hordozójának is. Hiszek Jézus Krisztusban, mert látom az életem értelmét, úgy látom, ahogy rá figyelek, rá vigyázok. Sem a hétköznapokban, sem pedig a nagy döntésekkor nem vagyok tanácstalan, mert ha úgy adódik, akkor rákérdezhetek, mit mond az Úr Jézus, és megkapom a választ. Ő a tanácsadóm, az éltetőm és a célom.

(Részletek Várhegyi István interjúkötetéből: Kötődések I.)
Köszönjük a szerzőnek, hogy lehetővé tette a nyilvános közlést!

János atyáról olvashatunk ITT is!

2020.08.27 09:53
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám