Húsvét

"Péter ezeket mondta: ... Ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát.” (ApCsel 10, 34a. 37-43)

- Húsvéthétfőn hajnali fél 5-kor indul az „Öröm útja” a Kálvária keresztjétől a Kőhegyi-kápolnához, ahol 6 órakor szentmise lesz. Ezen a napon itt, a templomban fél 8-kor, fél 11-kor és este 7 órakor lesznek a szentmisék.
- Siloe Közösségünk kedden este 8 órára szeretettel várja a híveket szentségimádásra a templomba, ahol közbenjáró ima kérésére is lesz lehetőség.
- Jövő vasárnap, az Irgalmasság vasárnapján, ünnepélyesen szolgáltatjuk ki a betegek szentségét a fél 11-es szentmise keretében. A szentség felvételét kérhetik, akik betegek és, akik már elmúltak 60 évesek. Ha szükséges, végezzenek szentgyónást. Akik kérik a betegek kenetét, jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián.
- Szívesen hirdetjük a Párkapocs Egyesület újabb programját: „Mi terem a Családfán?” címmel előadás lesz április 5-én, csütörtökön 19 órakor tartanak a Mindszenty Iskolában. A téma előadója Lothringer Éva szociális-testvér, családterapeuta. Mindenkit szeretettel várnak. Részletes tájékoztató a szórólapokon.
- Pénteken van április hónap elsőpénteke, betegeinket a kialakult rend szerint látogatjuk. Reggel 8-kor az iskola szentmiséje lesz, majd ezt követi az egész napos csendes szentségimádás az Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Este misével zárjuk a napot.
- Glória kegytárgyboltunk szívesen várja a vásárlókat, érdeklődőket.

Istentől áldott, allelujás Húsvéti Ünnepeket kívánunk kedves híveinknek!

2018.03.28 18:55
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
06:00
07:30
09:00
10:30
17:00
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám