Hogy tud megmaradni szép budaörsi hagyományunk, az úrnapi virágszőnyeg?

Most nem a pandémiáról lesz szó, hanem arról, hogy több testvérünk nem tudja már vállalni a templomot körülölelő virágszőnyeg egy-egy szakaszának elkészítését.

Ennek oka az előrehaladott életkor, betegség - és valljuk be, az utódok serénységének hiánya. Már az utóbbi években is előfordult, hogy az utolsó percekben kellett a jelenlevőknek egy-egy kimaradt részt gyorsan megtölteni virágszirmokkal - ami nem a legjobb megoldás.

Jó lenne, ha azok is bekapcsolódnának, akik eddig nem tették, illetve, hogy , minden évben biztosra vállalnák azok, akik eddig esetlegesen jöttek és előre nem lehetett rájuk számítani.

A legjobb és legszebb megoldás, ha közösségek, családok fognak össze, hiszen így mindig akadnak köztük, akik megtervezik a mintát, szirmot gyűjtenek és így Úrnapja reggelén biztosan elkészül a virágút az Oltáriszentségnek. Azokról a csoportokról se feledkezzünk meg, akik nem tartoznak szorosan egyházközségünkhöz, de fontos nekik a szép budaörsi hagyomány folytatása.

Plébániánk megbízásából Radnóczi Péter vállalta a feladatot, hogy felméri, összegyűjti a jelentkezőket és így világos lesz, hogy állunk, melyik szakaszra kell még találni valakit. Elérhetősége: radpet21@gmail.com és személyesen szerda délelőtt a plébániahivatalban.

2021.11.01 07:46

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám