Hirdetések virágvasárnap

Isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. (Iz 50, 4-7)

-    Egyházi évünk, benne húsvéti előkészületünk legszebb–legmélyebb napjai következnek. Fájdalom, ezeket a szép napokat is hívek nélkül kell ünnepelnünk templomunkban. Nagycsütörtöktől kezdve az esti szentmisék és szertartások este 7 órakor kezdődnek (hétfőn, kedden és szerdán reggel 8-kor van szentmise, továbbra is hívek nélkül).
-    Nagycsütörtökön az Oltáriszentség szerzésére, valamint a papi rend szentségének alapítására emlékezünk. A mostani alkalommal a prédikációt követően a lábmosás elmarad, és az Oltáriszentséget is a Főoltár tabernákulumában hagyjuk, - a misét követően oltárfosztás lesz.
-    Nagypénteken is egy-két gyakorlatunkat ki kell kapcsolnunk a megszokott szertartásokból, így elmarad a közös rózsafüzér délelőtt, és hasonlóképpen elmarad a Kálvárián a keresztút-járásunk. De délután 3-kor a templomban ugyancsak a hívek nélkül elimádkozzuk a keresztutat, amelybe a kedves hívek a honlapunkon és a youtube-csatornán  is bekapcsolódhatnak.
-    Az este 7 órakor kezdődő szertartáson Jézus kereszthalálára emlékezünk a Passióval a lehetőségeknek megfelelően, majd a hívek könyörgése és a kereszthódolat következik, amit követ a szentáldozás – lelki áldozás. Nagypénteken szigorú böjt van.
-    Nagyszombaton a vigíliai szertartások este 7 órakor kezdődnek, változásokkal. A templomon kívüli tűzszentelés elmarad. A húsvéti örömének, az igeliturgiában az olvasmányok, majd a keresztvíz-szentelés után folytatódik az allelujás szentmise, sajnos, hívek nélkül. Az ünnepi, szentségi körmenet is elmarad.
-    Délelőtt 10-12 óra között és délután 5-7 óráig lesz a szentségimádás, melyre a templomot kinyitjuk. A nagyhéten csak hétfőn, kedden és szerdán lesz ez a lehetőség.
-    Húsvétvasárnap fél 11-kor és este 7 órakor lesznek az ünnepi szentmisék, és Húsvéthétfőn ugyancsak fél 11-kor és este 7 órakor, híveink jelenléte nélkül. Húsvéthétfőn a hajnali ”Örömútja” elmarad.

(Kép: Budaörsiek a kőhegyi Golgotán)

2020.04.04 11:25
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Élő közvetítés

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám