Hirdetések Urunk Mennybemenetelének ünnepén

Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! (Mt 28, 16-20)

-    A hétköznap reggeli 8 órás szentmisék a hívek részvételével zajlanak, a napi kétszeri hétköznapi szentségimádás is a megszokott rendben történik.  Jövő vasárnap, Pünkösd Vasárnapján, 4 szentmisét tartunk a templomban, melyet - terveink szerint - kivetítünk  a templomkertben vagy lehetőleg kihangosítunk. A hívek, a járványügyi előírások betartásával (távolságtartás, zárt térben szájmaszk használata, kézbe áldozás), résztvehetnek a szentmiséken - akár a templomban, akár a templomkertben.
-    Májusi litániánkat hétköznapokon a délutáni szentségimádás keretében végezzük, 18.45 órakor. Természetesen az adott lehetőségnek megfelelően.
-    Már előre jelezzük, hogy a megszokott Úrnapi körmenetet és a virágszőnyeg elkészítését valószínűleg nem tudjuk megoldani. Keressük a megfelelő és megvalósítható megoldást. Mindezekkel kapcsolatban kérjük híveink megértő hozzáállását.
-    Hétfőn Szent VII. Gergely pápára, kedden Néri Szent Fülöpre, pénteken Szent VI. Pálra, korunk pápájára, míg szombaton Szent István Jobbjának áthelyezésére emlékezünk.

Egyházközségünk számlaszáma a CIB Banknál: 11103303-19828983-36000001

2020.05.25 09:10
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám