Hirdetések Urunk Mennybemenetele és Nepomuki Szent János ünnepén

Nepomuki Szent János életével és vértanúságával az őszinteség, az igazmondás és az egyenesség erényeire hívja fel figyelmünket napjainkban is.

-    Hétfőn este fél 7-kor felnőtt-katekézis lesz, továbbra is online formában.
-    Már most jelezzük, hogy a bizonytalan járvány-helyzet miatt – nagyon sajnáljuk –, de úrnapi körmenetünket csak a tavalyi formában tarthatjuk meg. Vagyis a templomban az 1. és a 4. állomás, míg a templomkertben a 2. és a 3. állomás oltárait állítjuk fel. Híveink megértő lelkületére számítunk.
-    Azok az érettségizett vagy érettségi előtt álló fiatalok, akik papi hivatást éreznek magukban, és a Székesfehérvári Egyházmegyében szeretnének papi szolgálatot teljesíteni, felvételi kérelmükkel kapcsolatban minél előbb keressék meg a plébániát.
-    Hétfőn Boldog Scheffler János vértanúra, míg szombaton Szent Ritára emlékezünk Egyházunkkal.
-    Jövő vasárnap pünkösd ünnepét tartjuk, az ezt követő hétfőn már nincsen pünkösddel kapcsolatos liturgikus ünneplés.

2021.05.15 16:49
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám