Hirdetések Úrnapján

Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam él. (Jn 6, 51-58)

-    A Püspöki Kar rendelkezése értelmében, mint már jeleztük, a vasárnapi szentmisén való részvétel a templomban újra kötelező, az idősek és betegek természetesen fel vannak mentve.
-    A hétköznapi szentmisék hétfőtől csütörtökig reggel 8 órakor lesznek, pénteken és szombaton este 7-kor. A reggeli szentmisék előtt félórás csendes szentségimádást tartunk.  Hétköznapokon a délután 5-től 7-ig tartó csendes szentségimádás egyelőre megmarad, ennek keretében június hónapban este ¾ 7-kor elmondjuk a Jézus Szíve litániát.
-    A templomban tartsuk be a biztonsági előírásokat!
-    A 20 éve Budaörshöz kötődő Fülep Márk zenetanár jubileumi hála-hangversenyt tart templomunkban június 18-án, csütörtökön este 7 órai kezdettel. Szívesen ajánljuk híveink figyelmébe.
-    Szívesen továbbítjuk a püspök úr jelzését: azok az érettségizett, vagy érettségi előtt álló fiatalok, akik papként szeretnének az egyházmegyében szolgálni, felvételi kérelmüket június 19-ig juttassák el az Egyházmegyei Hivatalhoz. Az érdeklődő fiataloknak plébániánk nagyon szívesen segít.
-    Hétfőn Boldog Jolánra, IV. Béla királyunk lányára emlékezünk. Pénteken Jézus Szentséges szívének lesz az ünnepe esti szentmisével, míg szombaton Szűz Mária Szeplőtelen Szívének lesz az emléknapja.

Egyházközségünk bankszámla-száma a CIB Banknál:
11103303-19828983-36000001

2020.06.12 20:02
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám