Hirdetések szeptember 21-27.

Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van!  (Iz 55, 6-9)

    Szívesen emlékezünk kőhegyi kápolnánk búcsúnapjára, melyet múlt szombaton tartottunk meg. Kevesebben voltunk, mint máskor, talán a járvány teremtette feszültség tartott sokakat vissza, de örültünk azok jelenlétének, akik ott voltak.
-    Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik az ünnep előkészítésében, lebonyolításában oly készségesen közreműködtek. Isten áldja meg őket!
-    Jövő vasárnap lesz Makkosmárián Fogolykiváltó Boldogasszony búcsúnapja, a püspöki szentmise 11.30-kor kezdődik. Egyházközségünkből zarándokcsoport indul gyalogosan a hegyen át 9 órakor a Templom térről.
-    Hétfőn Szent Máté apostol evangelistára, szerdán Szent Pio atyára, míg csütörtökön Szent Gellértre, a magyarok apostolára emlékezünk.

(A képen: Útban Makkosmária felé 2019-ben)

2020.09.18 18:23
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám