Hirdetések szeptember 20-26.

Sokféle ünnepléssel vehetjük körbe, de az Úr mindig ott marad, egy kenyér egyszerű formájában, és engedi, hogy megtörjük, szétosszuk és megegyük. (Ferenc pápa 2021. szeptember 12-én Budapesten, a Hősök terén )

– A liturgiában hétfőn a szent koreai vértanúkra, kedden Szent Máté apostolra, csütörtökön Szent Pió atyára, míg pénteken Szent Gellért püspökre emlékezünk.
Az Ars Sacra Fesztivál keretében szeretettel hívjuk a kedves testvéreket a „Közeledjetek! - Gyújtópontban a Biblia” című kiállítás megnyitójára, hétfőn 18 órára a Zichy Major kiállítótermébe (Budaörs, Clementis utca 22.). A kiállítást Márió atya fogja megnyitni, és utána szeptember 21–30. között tekinthető meg, 15–18 óra között.
– Templomunk Werner Alajos Kórusa újrakezdte énekpróbáit, amelyeket folyamatosan kedden esténként 7 órakor tart a sekrestye feletti hittanteremben. Szívesen fogadják az újabb jelentkezőket is, akik e szép szolgálatba bekapcsolódnának.
–  Szeptember 24–25-én kerül sor a Székesfehérvári Egyházmegye szokásos ifjúsági zarándoklatára. Pénteken lehet érkezni, előprogramok és hálózsákos elszállásolás után a zarándoklat maga szombaton lesz Mórról Bodajkra. Szeretettel várják egyházmegyénk 14 és 30 év közötti ifjúságát!
„Szeretet Földje Találkozóra” hívják a kedves testvéreket Törökbálintra, a római katolikus templomba, szombaton reggel 9 órától. A találkozó címe: „Hogy Isten akarata szerint éljetek…” A programok között lesz imaóra, dicsőítés, tanúságtételek, előadások, zenés hálaadás, 14 órakor szentmise, majd közbenjáró imádságok. Mindenkit szeretettel várnak, pontosabb információk a plakátokon.
Jövő vasárnap a 9 órai mise egyben a budaörsi cserkészek évkezdő Veni Sancte szentmiséje lesz, az első padokat ekkor nekik fogjuk fenntartani.
– Jövő vasárnap lesz a hagyományos makkosmáriai zarándoklat. A Budakeszi-Makkosmária Angyalok Királynéja templom búcsúi szentmiséje fél 12-kor kezdődik, Spányi Antal püspök atya celebrálásával. Szeretettel várnak mindenkit egyházmegyénkből.
– Előre jelezzük, hogy a Teremtés hetét idén szeptember 26. és október 3. között ünnepeljük, témája: „Hol laksz?” (Jn 1,38) – Isten oikoszának megújítása. Ez a hét felhívást is jelent, hogy fordítsunk fokozott figyelmet a teremtett világ védelmére. A keresztény közösségeknek, s azok tagjainak folyamatos feladata, hogy aktívan vegyék ki a részüket az ember és a teremtett világ kapcsolatának krisztusivá alakításából. A Teremtés hete kísérőfüzete letölthető elektronikusan a http://teremtesunnepe.hu webol-dalról. A budaörsi, helyi részvételi lehetőségekről tájékoztatást fogunk adni.

2021.09.18 21:57

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám