Hirdetések szeptember 14-20.

Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? (Sir 27, 30 - 28, 7)

-    Szentföldi gyűjtésünket a következő vasárnap, szeptember 20-án tartjuk meg a Szentszék kérésére, bepótolva a tavasz folyamán elmaradt adakozást. Kérjük híveink készséges adományait.
-    EZ SAJNOS ELMARAD! Ismét jelezzük, hogy egyházközségünk a KÉSZ Budaörsi Csoportjával és a Budaörsi Polgári Kaszinóval együtt szeretettel hívja az érdeklődőket Szakács Árpád: „A magyar kultúra helyzete ma - és 1918-ban” című előadására szeptember 15-én, kedden 18 órára az Adler Kávéházba (Budapesti út 2.). A jelentkezéseket kérjük a sekrestyében minél hamarabb leadni, mivel a Kávéház befogadóképessége korlátozott, illetve figyelemmel kell lenni a kialakult egészségügyi helyzetre is. (A nagy érdeklődésre és az engedélyezett max. 60 főre való tekintettel lesz egy második előadás is.)
-    Hétfőn a Szent Kereszt felmagasztalását ünnepeljük. Kedden a Fájdalmas Szűzanyára emlékezünk, szerdán Szent Kornél és Ciprián vértanúknak, míg csütörtökön Bellarmin Szent Róbertnek lesz az emléknapja.

2020.09.12 16:59
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám