Hirdetések szept.3-9.

Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná. (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23)

- Kőhegyi kápolnánk búcsúnapját szeptember 8-án, a következő szombaton tartjuk. Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy a Templom melletti téren gyülekez-zenek a kedves hívek, akik ebbe a szép ünnepbe bekapcsolódnak, és 9 órakor indulunk ünnepi körmenettel a Kőhegyre, ahol 10 órakor lesz az ünnepi szentmise, amelyet főtisztelendő Pintér Gábor püspök, vatikáni nuncius celebrál. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, és szeretnénk, ha minden budaörsi ezt az ünnepet sajátosan is magáénak érezné, így szívesen kapcsolódna imádkozó, szép közösségünkbe.


- Az iskolaév kezdetével a következő héten ünnepi Veni Sancték lesznek, mégpedig hétfőn reggel 8 órakor Mindszenty Katolikus Iskolánké, míg kedden 10 órakor a Szent Benedek Középiskola ünnepi évnyitója lesz templo-munkban.


- Templomi énekkarunk szeptember 4-én, kedden este 7 órakor a sekrestye feletti hittanteremben megkezdi rendszeres énekkari próbáit. Szeretettel hívja hűséges tagjait, és ugyanakkor kéri, hogy akik szívesen bekapcsolódnának templomi szép munkájába, azok ezt megtehetik az énekkari próbákon.


- Ugyanazon a kedden este 8 órára Siloe közösségünk szeretettel várja a kedves híveket szentségimádásra a templomba, ahol közbenjáró ima kérésére is lesz lehetőség.


- A már régebben jelzett Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) rendezvényei Székesfehérváron szeptember 7. és 9. között lesznek. Hangsúlyozottan ajánljuk, hogy egyénileg vagy csoportosan kapcsolódjunk be, ha tehetjük az egyes napok programjaiba, melyek: ünnepi szentmise 7-én 18 órakor, majd koncert, 8-án délután 3-kor teremtésvédelmi konferencia lesz, melynek résztvevője Márió atya, este koncertek, és 9-én 11 órakor Erdő Péter bíboros úr miséje zárja az ünnepi eseménysort. Nagyon örülnénk, ha egyházközségünk részéről is lennének, akik bekapcsolódnának ebbe a szép eseménybe.


- Az egyöntetűség kedvéért jelezzük, amit már bizonyos mértékig gyakorolunk is, hogy a szentáldozást követően az Eucharisztikus Kongresszusért mondott imádságot és a mise befejező könyörgését állva imádkozzuk, illetve hallgatjuk. (A hirdetés alatt már ülünk.)


- Hétfőn Nagy Szent Gergely pápára, szerdán Kalkuttai Szent Terézre, míg pénteken a Kassai Szent Vértanúkra emlékezünk. Ez a nap elsőpéntek is, amikor betegeinket a kialakult rend szerint látogatjuk. Egyúttal szép gyakorlatunk, hogy reggel 8 órakor iskolánk gyermekeivel szentmisét mondunk, és utána egész napos csendes szentségimádás lesz az Eucharisztikus Kongresszus jegyében, majd este 7 órakor szentmisével zárjuk a napot.


- Szombaton lesz Kisboldogasszony ünnepe, akit a Kőhegyen ünneplünk.

2018.09.02 12:57
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám