Hirdetések szept. 10-16.

Testvéreim! Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók! (Jak 2, 1-5)

- Mindazoknak, akik bármilyen formában közreműködtek abban, hogy kőhegyi kápolnánk búcsúja, melyet a Szűzanyát ünnepelve tartottunk meg, igazán ünnepélyes legyen, hálásan köszönjük, és ha tehetjük, továbbra is legyünk együtt egyházközségünk hasonlóan szép ünnepeinek megtartásában.
- Hétfőn este fél 7-kor a felnőttek részére lesz katekézis az iskolában. Min-denkit szeretettel várunk!
- Templomi énekkarunk szeptember 4-én, kedden este 7 órakor a sekrestye feletti hittanteremben megkezdte rendszeres énekkari próbáit. Szeretettel hívja hűséges tagjait és ugyanakkor kéri, hogy akik szívesen bekapcsolód-nának templomi szép munkájába, azok jöjjenek az énekkari próbákra kedden esténként 7 órakor.
- Szerdán Szűzanya Szent nevének van az emléknapja, csütörtökön Arany-szájú Szent Jánosra, pénteken a Szent Kereszt felmagasztalására, míg szombaton a Fájdalmas Szűzanyára emlékezünk.
- Glória kegytárgyboltunk szeretettel várja a vásárlókat, érdeklődőket. Nyit-vatartási ideje: hétfő-szerda-péntek 8-14 óráig, kedd-csütörtök 14-17 óráig, és vasárnap 10-12 óráig.

2018.09.08 14:56
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám