Hirdetések Szentháromság vasárnapján

Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! (2 Kor 13, 11-13)

2020. június 8-14.
-    A március 17-i püspöki kari rendelkezés a katolikus híveknek a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adott, valamint az általános feloldozást lehetővé tette. Ezeket a rendelkezéseket június 14-ével, vagyis Úrnapjával kezdve visszavonja.
-    A hétköznapi szentmisék hétfőtől csütörtökig továbbra is reggel 8 órakor lesznek, pénteken és szombaton este 7-kor. A reggeli szentmisék előtt félórás csendes szentségimádás lesz.  A hétköznapokon délután 5-től 7-ig tartott csendes szentségimádásunk megmarad.
-    Az Úrnapjával kapcsolatban a templomi zsúfoltság elkerülése érdekében - mint azt már korábban is közzétettük -, az Úrnapi négy sátrat négy állomás fogja helyettesíteni: az első állomás a Jézus Szíve oltárnál, a második a kerti Szent Vendel szobornál, a harmadik a Mindszenty szobornál, míg a negyedik ismét a templomban a Szűzanya oltáránál lesz. Az állomásokat megfelelően díszítsük fel! A körmenet a templomból a főkapun át halad a Szent Vendel szoborhoz, tovább a Mindszenty szoborhoz, majd ismét bemegy a templomba. A templomon kívüli útvonalat virágszirmokkal hintsük be! A szentmisék Úrnapján reggel ½ 8-kor, 9-kor és 11 órakor lesznek.
-    Mivel a templombelsőt is szeretnénk feldíszíteni, kérjük, hogy kerti virágaikból hozzanak Úrnapja előtt a templomba!
-    Kérjük, hogy a templomi eseményeken tartsák be a biztonsági előírásokat  (maszk, kézfertőtlenítés, távolságtartás). Az énekléssel kapcsolatban jelezzük, hogy a szertartásokon csak a kántor énekel - ugyancsak biztonsági megfontolásból.
-    Szívesen továbbítjuk a püspök úr jelzését: azok az érettségizett vagy érettségi előtt álló fiatalok, akik papként szeretnének az egyházmegyében szolgálni, felvételi kérelmüket június 19-ig juttassák el az Egyházmegyei Hivatalhoz. Az érdeklődő fiataloknak plébániánk nagyon szívesen segít.
-    Hétfőn Boldog Sándor István szalézi szerzetesre, kedden Szír Szent Efrém egyháztanítóra, csütörtökön Szent Barnabás apostolra, míg szombaton Páduai Szent Antalra emlékezünk.


Egyházközségünk bankszámla-száma a CIB Banknál:
11103303-19828983-36000001

2020.06.05 19:19
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám