Hirdetések Szentháromság Vasárnapján

Reménységünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. (Róm 5, 1-5)

-    Hétfőn este fél 7-kor felnőttek részére lesz katekézis a Mindszenty Iskolában. Mindenkit szeretettel várnak.
-    Június 22-ére, szombatra világméretű szentségimádást hirdetett a NEK (Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus)Titkársága, hogy együtt dicsőítsük az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust szerte a világon. Az esti mise előtt egy órával mi is egyházközségi csendes szentségimádást tartunk. Lehetőleg minél többen kapcsolódjunk be ebbe a közös imádságba!
-    Örömmel készüljünk Úrnapjára, amely június 23-án, jövő vasárnap lesz. Az oltárok építésére és a virágszőnyeg elkészítésére alakult csoportokat ezúton is kérjük, hogy a régi gondossággal és szeretettel végezzék munkájukat. Úrnapján a szentmisék 7, 9, 11 és 19 órakor lesznek. Az ünnepi körmenetet szokás szerint a 9 órás szentmise után tartjuk meg. A virágszirom-gyűjtéshez minden kedves hívő készséges segítségét kérjük. Ügyeljünk arra, hogy ünnepi készülődésünk őszinte legyen, középpontban az Oltáriszentséggel. Ezen a vasárnapon elmarad az esti mise előtti szentségimádás.
-    Pénteken Gonzága Szent Alajosra, a kispapok védőszentjére, míg szombaton Morus Szent Tamásra emlékezünk.

(Kép: Veleméri Szentháromság templom)

2019.06.16 17:53
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám

Élünk újság - 61.szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. december 16.) 61. szám

Élünk újság - 60. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám