Hirdetések pünkösdkor

Senki sem mondhatja magától: „Jézus az Úr!”, csak a Szentlélek által. (1 Kor 12, 3b-7. 12-13)

-    Szívesen közöljük kedves híveinkkel, hogy a járványhelyzet mérséklődésével a mostani gyakorlatunkat átrendezzük. A hétköznapi szentmisék, június 2-i kezdettel, hétfőtől csütörtökig reggel 8 órakor lesznek, pénteken és szombaton este 7-kor. A reggeli szentmisék előtt fél órás csendes szentségimádást tartunk. A hétköznapi délelőtti szentségimádás nem folytatódik, míg a délutáni - 5-7 óráig - megmarad, beépül templomi rendünkbe.
-    Az Úrnapjával kapcsolatban a következőket szeretnénk jelezni: a zsúfoltság elkerülése érdekében - a négy sátrat helyettesítendő - az első állomás a Jézus Szíve oltárnál lesz, a második a kerti Szent Vendel szobornál, a harmadik a Mindszenty szobornál, míg a negyedik a templomban a Szűzanya oltáránál. Ezeket az állomásokat egészen szolíd díszítéssel kérnénk elkészíteni. A körmenet a templomból a főkapun menne ki és rögtön a Szent Vendel szobor felé tartana, innen tovább a Mindszenty szoborhoz. A templomon kívüli útvonalat virágszirmokkal hinthetnénk meg. A körmenet a templomban folytatódna. A szentmisék Úrnapján reggel fél 8-kor, 9-kor és 11 órakor lesznek.
-    A templomi eseményekkel kapcsolatban kérjük, hogy a biztonsági előírásokat tartsuk be (maszk, kézfertőtlenítés, távolságtartás). A szertartásokon csak kántorunk énekel majd - a püspök úr által is javasolt biztonsági okból.
-    Fájó szívvel emlékezünk a 100 évvel ezelőtt történt rettenetes Trianoni békediktátum aláírására. Június 4-én délután fél 5-kor megszólalnak templomunk harangjai, a Kárpát-medence minden harangjával együtt, egyúttal imádságra szólít magyar hazánkkal és nemzetünkkel együttérezve. Mondjunk el magunkban egy Miatyánkot is!
-    Hétfőn a Szűzanyára, mint az Egyház Anyjára emlékezünk, szerdán az ugandai vértanúkra, csütörtökön Jézus Krisztusra, az Örök Főpapra, pénteken Szent Bonifácra, míg szombaton Szent Norbertra.

A misék tehát ezentúl nyilvánosak, a miserendünk visszaállt a járvány előtti időszakéra, vagyis:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: reggel 8 óra,
péntek, szombat: este 7 óra,
vasárnap: 1/2 8, 9, 1/2 11, este 7

2020.05.30 19:42
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám