Hirdetések pünkösd vasárnapján

A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. (1 Kor 12, 3b-7. 12-13)

-    Hétfőn este ½ 7-kor ifjúsági katekézis lesz, továbbra is online formában.

-    Ismételten jelezzük, hogy úrnapi körmenetünket a tavalyi formában tartjuk meg a bizonytalan járványhelyzet miatt – nagyon sajnáljuk. Számítunk híveink megértésére.

-    Örömmel jelezzük, hogy Mindszenty Katolikus Iskolánk 3. osztályos gyermekei jövő vasárnap a délután 3 órakor tartandó szentmisén elsőáldozók lesznek. Örülünk, hogy ünnepélyesebb formában tarthatjuk meg ezt a szép eseményünket. Kérjük híveinket, imádkozzanak a gyermekekért, hogy gyakorló keresztényekké növekedjenek, és szüleik ebben legyenek számukra igazi keresztény példák.

-    Pünkösdhétfőn Szűz Máriára, mint az Egyház Anyjára emlékezünk a reggel 8 órai szentmisén. Szerdán Néri Szent Fülöpre, csütörtökön az Úr Jézusra, mint az Örök Főpapra, míg szombaton Szent VI. Pál pápára, korunk főpapjára emlékezünk. Jövő vasárnap Szentháromság Vasárnapját ünnepeljük.

2021.05.21 18:56
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám