Hirdetések október 5-11.

Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, és veletek lesz a béke Istene! (Fil 4, 6)

-    Újra örömmel hirdetjük, hogy jövő vasárnap, október 11-én, a püspök úr megáldja külsőleg megújult templomunkat a ½ 11-es szentmise elején. Az ünnepi szertartáshoz a ministránsok és a képviselő-testület tagjai a plébániáról kísérik a templomba, ahol az üdvözlés után következik a templomkülső megáldása, majd az ünnepi szentmise. Örülnénk, ha a járvány ellenére, de betartva a kötelező előírásokat, minél többen örömmel imádkoznánk együtt megszépült templomunkban.
-    Október 1-jével kezdődően az esti szentmisék este 6 órakor kezdődnek, és a hétköznapi szentmisék előtt mondjuk egész hónapban a rózsafüzért. Örülnénk, ha minél többen bekapcsolódnának ebbe az imádságba.
-    Hétfőn este ½ 7-kor a felnőttek részére lesz katekézis, ez alkalommal online formában.
-    Kedden este 8 órakor a Karizmatikus Közösség újra megtartja az első keddi szentségimádását, melyre mindenkit szeretettel várnak.
-    Október 9-11 között a fiatalokból álló Antióchia közösség megtartja tavasszal elmaradt evangelizációs hétvégéjét. A járványveszély miatt erős korlátozásokkal kerül sor a rendezvényre, így ezúttal sajnos nincs lehetőség a közösség tevékeny bekapcsolódására, de kérjük a testvérek buzgó imádságát a hétvége alatt, hogy a közösség minél több újoncnak tudja közvetíteni az örömhírt. A speciális helyzet miatt megnövekedett költségekhez anyagi segítséget köszönettel elfogadunk, ez ügyben Bakos Kristófot (telefonszáma: 20-569-1577) lehet keresni.
-    A templomszentelésre tekintettel a német nyelvű szentmise október 18-án lesz ½ 11-kor.
-    Kedden Szent Brúnóra, a Karthauzi Rend alapítójára emlékezünk, szerdán Rózsafüzér Királynőjére, míg csütörtökön, október 8-án Magyarok Nagyasszonyának lesz az emléknapja, amit a reggeli 8 órás szentmisével ünneplünk meg.

2020.10.01 16:09
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám