Hirdetések október 4 - 10.

Vezérelj bennünket, Urunk, minden napnyugtakor, és tölts el a te békességeddel!

– A liturgiában hétfőn Assisi Szent Ferencre, kedden Szent Fausztina nő-vérre, szerdán Szent Brúnóra, csütörtökön Rózsafüzér Királynőjére, míg pénteken Szűz Máriára mint a Magyarok Nagyasszonyára emlékezünk.
Október 1-től az esti szentmisék 6 órakor kezdődnek. Október a Rózsafűzér hónapja is, hétköznap a reggeli és az esti szentmisék előtt, ½ 8-kor, illetve ½ 6-kor a csendes szentségimádás keretében imádkozzuk a rózsafűzért.
– Első keddi szentségimádásra hívják a kedves testvéreket a szervezők kedden este 19-21 óra között, ahol közbenjáró ima kérésére is lesz lehetőség.
Pénteken, Magyarok Nagyasszonya ünnepén reggel 8 órakor is lesz szentmise, Mindszenty Katolikus Iskolánk gyermekeivel.
–  Jövő vasárnap a ½ 11-es szentmise német nyelvű lesz.
A Teremtés hete alkalmából meghirdetett biblikus „vetélkedő” megoldásait október 3-án vasárnap estig lehet bedobni a középső kisasztalon lévő „TÖB-dobozba”.
– A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Budaörsi Polgári Kaszinó szeretettel hívja a kedves testvéreket következő előadására október 22-én 18 órára a Szent Benedek Középiskola 22. számú előadótermébe. Az elő-adó Raffay Ernő lesz, az előadás címe: „A pesti srácok októberi forradal-ma, Előzmények és utóélet.” Részletek a plakátokon és a honlapon.
– Közös imádsághoz lehet csatlakozni: a megfogant életekért imádkoznak az Üllői út 78. alatt, a SOTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája előtt reggel 7 és este 7 óra között, október 30-ig. Személyesen, vagy távolabb-ról is lehet csatlakozni az imádsághoz, mindenkit szeretettel várnak a szervezők.
Indul a TAKI 2021-2022-es évadja! Kihelyeztük az első feladványokat, melyeket jövő vasárnap kérünk bedobni a megfelelő dobozokba. A nyereményhúzás továbbra is a 9 órai családos szentmiséken lesz.

2021.10.02 07:26

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám