Hirdetések október 25 - 31.

Odaszóltak a vaknak: ,,Bátorság! Gyere, téged hív!” (Mk 10, 46-52)

– A liturgiában hétfőn Szent Mór püspökre, míg csütörtökön Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolokra emlékezünk.
Szeretettel hívjuk és várjuk ministráns közösségünkbe azokat a fiúkat, akik már voltak elsőáldozók! Az október 28-tól Krisztus király vasárnapjáig tartó felkészítő alkalmakat csütörtök esténként 18.00-kor tartjuk a templomban. Jelentkezni a sekrestyében, vagy Rujp Tamásnál (rujpts@gmail.com; +36-20/366-1235) lehet. Biztassuk az ebbe a korosztályba tartozó fiúkat az oltár-szolgálat szép feladatába való bekapcsolódásra! Részletesebben a sekrestyé-ben tájékozódhatunk.
A TÖB szervezésében szeretettel hívjuk a testvéreket a Home/Otthonunk című film vetítésére november 4-én, csütörtökön este fél 6-tól a Mindszenty Iskolába. A vetítés után beszélgetni fogunk a filmről. Részletek a plakátokon és a honlapunkon.
– Tervezzük, hogy igény esetén elsőáldozásra való felkészítést indítunk a plébánián, azon gyermekek számára, akik iskolai felkészítésen nem tudtak vagy nem tudnak részt venni. Kérjük, hogy igényeiket a sekrestyében vagy a plébánián jelezzék.
– Már most jelezzük a kedves híveknek, hogy az Úrnapi virágszőnyeg szép hagyományának megőrzése érdekében felmérést végzünk azon közösségek, családok, csoportok körében, akik a korábbi években részt vettek a virágsző-nyeg készítésében. A felmérésre Radnóczi Péter lelkipásztori munkatárs kapott megbízást. Esetleges észrevételekkel, új résztvevőkkel kapcsolatban kérjük, őt keressék a radpet21@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen.
– Megjelent a SZEM egyházmegyei magazinunk, amelyet szívesen ajánlunk a kedves testvéreknek. A főbejárathoz közel, az újságos asztalka mellől ingyenesen elvihető.
– A budapesti ferences Szent Angéla Gimnázium nyílt napokat tart az érdek-lődők számára. A hirdetőtábláról tájékozódhatunk erről. Szeretettel várják a leendő diákokat.
Figyeljünk arra, hogy jövő szombatról vasárnapra virradóan kell az órákat visszaállítani.
– A járvány erősödése miatt templomunkban újból ajánljuk a maszk viselését, valamint belépéskor lehetőségünk van kézfertőtlenítésre.


Egyházközségünk bankszámlaszáma a CIB Banknál:                  11103303-19828983-36000001

(Kép: Budaörsi Passió 2018)

2021.10.24 14:44

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám