Hirdetések október 12-18.

A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának.  (Mt 22, 1-14)

-    A hét végén (október 17-18) szombaton és vasárnap elsőáldozás lesz. Szombaton délután 3 órakor az önkormányzati iskolákból érkező gyermekeknek lesz az elsőáldozása, míg vasárnap ugyancsak délután 3-kor Mindszenty Iskolánk gyermekeinek lesz ez a szép ünnepe. Kérjük híveinket, imádkozzanak a gyermekekért és szüleikért, hogy ami most elkezdődik családjukban ez ünnep kapcsán, annak igazi keresztény élet legyen a folytatása.
-    Hétfőn este fél 7-kor ifjúsági katekézis lesz a hittanteremben, bejárat a sekrestye felől. Szeretettel hívjuk azokat a 30 év alatti, még nem házas fiatalokat, akik elmúltak 16 évesek, vagy már voltak bérmálkozók.
-    Híveink megértését kérve harmadik gyűjtésünket jelezzük jövő vasárnapra, amikor a missziók nagy ügyének támogatására kérjük híveink adományait. Hálásan köszönjük megértő hozzájárulásukat.
-    A templomszentelésre tekintettel a német nyelvű szentmise október 18-án lesz fél 11-kor.
-    Csütörtökön Nagy Szent Terézre, a Kármelita Rend re-formátorára, pénteken Alacoque Szent Margitra, a Jézus Szíve-tisztelet elindítójára, míg szombaton Antióchiai Szent Ignác vértanúra emlékezünk. Jövő vasárnap lenne Szent Lukács evangélista ünnepe, ebben az évben a vasárnap miatt ünneplése elmarad.

Egyházközségünk bankszámlaszáma a CIB-banknál:
11103303-19828983-36000001

2020.10.12 15:04
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám