Hirdetések október 11-17.

Könyörögtem, és megkaptam az okosságot; esdekeltem, és leszállt rám a bölcsesség lelke. (Bölcs 7, 7-11)

– A liturgiában hétfőn Szent XXIII. János pápára, csütörtökön Szent I. Kallixtusz pápára, pénteken Avilai Szent Terézre, míg szombaton Szent Hedvigre és Alacoque Szent Margitra emlékezünk.

Októberben hétköznaponként a reggeli és az esti szentmisék előtt, ½ 8-kor, illetve ½ 6-kor a csendes szentségimádás keretében imádkozzuk a rózsafüzért. Mindenkit szeretettel várunk!
– Spányi Antal megyéspüspök atya szeretettel hívja a kedves testvéreket különösen a Prohászka Imaszövetség tagjait a Prohászka emléktemplomba hétfőn 16 órára, ahol Prohászka Ottokár püspök születésének 163. évfordulója alkalmából ünnepi előadás, majd szentmise lesz. (Az imaszövetséghez folyamatosan lehet csatlakozni, érdeklődni lehet a sekrestyében).
– Idén januárban sokan tettünk ígéretet, hogy imáinkkal kísérünk egy megfogant, de veszélyben levő magzatot, hogy szeretetben megszülethessen. Október 17-én, jövő vasárnap telik le a kilenc hónap, aznap a 9-es mise értük lesz felajánlva. Szeretettel várunk mindenkit!

Jövő vasárnap a délután 3 órakor kezdődő szentmisében járulnak első szentáldozáshoz az állami iskolákba járó hittanos gyermekeink. Imádkozzunk értük ezen a szép ünnepen és utána is!

– Ferenc pápa májusban hirdette meg a 16. rendes püspöki szinódust, amelynek témája: „Egy szinodális egyházért: kommunió, részvétel és misszió”. A pápa történelmi újítása, hogy ez a szinódus nem csupán püspökök gyűlése lesz a Vatikánban, hanem egy folyamat, amelybe a katolikus hívek világszerte bekapcsolódhatnak, először egyházmegyénként, majd magasabb szinteken. A szinódust október 10-én fogja a pápa a Vatikánban útjára indítani, amit ezt követően október 17-én, jövő vasárnap minden püspök a saját egyházmegyéjében is megnyit. Spányi Antal megyéspüspök atya szeretettel hívja a megnyitó szentmisére a folyamat iránt érdeklődőket jövő vasárnap 17 órára, a székesfehérvári Szent Imre templomba.
– A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Budaörsi Polgári Kaszinó szeretettel hívja a kedves testvéreket következő előadására október 22-én, pénteken 18 órára a Szent Benedek Középiskola 22. számú előadótermébe. Az előadó Raffay Ernő lesz, az előadás címe: „A pesti srácok októberi forradalma, Előzmények és utóélet.” Részletek a plakátokon és a honlapon. Jelentkezni a plakáton lévő e-mail címen lehet (fejeregyhazis@gmail.com) vagy a sekrestyében személyesen.

A hétfői ifjúsági és felnőttkatekézisek indulása idén kicsit későbbre tolódik, tájékoztatni fogjuk róla a kedves testvéreket, egyelőre türelmüket kérjük.

(Kép: S.D.)

2021.10.08 20:24

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám