Hirdetések november 9-15.

Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük.  (1 Tessz 4, 13-18)

-    Hétfőn este ½ 7-kor az ifjúság részére lesz katekézis a hittanteremben. Bejárat a sekrestye felől. Szeretettel hívjuk azokat a 30 év alatti, még nem házas fiatalokat, akik elmúltak 16 évesek, vagy már voltak bérmálkozók.
-    November 11-én 11 órakor harangszó emlékeztet a 100 évvel ezelőtt befejeződött I. világháborúra, és imádságra szólít a közel 650 000 hősi halált halt magyar katonáért, valamint a II. világháború katonai és civil áldozataiért. Imádkozzunk értük!
-    Egyházunk a Mindenszentekkel és Halottak napjával kapcsolatos teljes búcsút a szokott feltételekkel (gyónás, áldozás, templom vagy temető látogatása, és imádság a Szentatya szándékára) halottainkért a teljes november hónapra elnyerhetővé tette.
-    A Budaörsi Szent Benedek Alapítvány idén is szervez határon túli magyar gyermekeknek (óvodások, iskolások számára) az összetartozást erősítő karácsonyi ajándékgyűjtést. Örömmel fogadunk tartós édességet, jó állapotú kisebb játékot (plüsst nem!), könyvet, tisztálkodási szereket, kisebb ajándékcsomagokat. A gyűjtést a járványhelyzet miatt idén korábban szervezzük és 2020. november 15-ig tart. Előre is köszönjük a hívek felajánlásait, amit vagy a bencés iskola portáján, vagy a templomban a szokott módon helyezhetnek el!
-    Templomunkban idén február 2-án sokan ígéretet tettünk, hogy imádkozunk egy megfogant, de veszélyben lévő magzatért. A mai napon telt le a 40 hét, lelki gyermekünk Isten ígérete szerint megszületett és szeretetben nevelkedik! Köszönjük Mindenkinek, aki részt vett így az élet védelmében! Reményeink szerint, egy kis szünet után, újra – immár negyedszerre – megszervezzük a közös ígérettételt.
-      Hétfőn a Lateráni Bazilika, a mindenkori pápa tituláris temploma felszentelésére, kedden Nagy Szent Leó pápára emlékezünk. Szerdán kiemelt napunk lesz, mert délután 17 órával kezdődően a Szent Márton-napi vesperást imádkozzuk latin nyelven a Leopold Mozart Zeneiskola szervezésében, az intézmény növendékeinek és tanárainak közreműködésével. Pénteken a magyar szentekre és boldogokra emlékezünk.

2020.11.06 18:13
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám