Hirdetések november 8-14.

Amint az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben legyen része, úgy Krisztus is egyszer áldozta fel magát, hogy sokaknak bűnét elvegye. Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítéséért, akik rá várnak. ( Zsid 9, 24-28)

– A liturgiában kedden a Lateráni Bazilika felszentelésére, szerdán Nagy Szent Leó pápára, csütörtökön Tours-i Szent Mártonra, pénteken Szent Jozafátra, míg szombaton a magyar szentekre és boldogokra emlékezünk.
– Kedden este 6 órai kezdettel műsoros esttel köszöntik a 96 éves Ambrus András színművészt a PostArt-ban. Mindenkit szeretettel vár a Művészet a Nemzetért Alapítvány. Részletek a plakátokon és itt, a honlapon.
Csütörtökön, 11-én, délután 5 órakor kezdődik templomunkban a Szent Márton-vesperás, mellyel középkori templomunk védőszentjére emlékezünk. Szeretettel várjuk az imádkozókat, érdeklődőket.
– Jövő vasárnap a fél 11-es szentmise német nyelvű lesz.
Előre jelezzük, hogy november 20-án, szombaton, Krisztus Király ünnepének előestéjén délután 5 és 6 óra között szentségimádást tartunk hálaadásul az Eucharisztikus Kongresszusért, a kapott kegyelmekért. Az imádsággal a NEK szervezőinek nemzetközi kezdeményezéséhez kapcsolódunk. Mindenkit szeretettel várunk.
A járvány erősödése miatt püspök atya egyházmegyénkben is kötelezően elrendelte a templomokban az orrot és szájat eltakaró maszk viselését. Arra is kérjük a kedves testvéreket, hogy használják a bejáratok mellett található kézfertőtlenítőt.
– A Budaörsi Szent Benedek Alapítvány a Szent László Társulattal és a Rákóczi Szövetséggel együtt idén is szervez határon túli magyar gyermekotthonok részére az összetartozást erősítő karácsonyi ajándékgyűjtést. Örömmel fogadunk jó állapotú játékokat, gyermekeknek való könyveket, papír-írószer csomagot, tisztálkodási szereket, tartós élelmiszert, tartós édességet. Ruhákat most nem kérünk. A gyűjtés december 9-ig tart. Előre is köszönjük a testvérek felajánlásait, amelyeket vagy a Szent Benedek Iskola portáján, vagy a templomban a gyóntatószék bal oldalán helyezhetnek el. Részletek a plakátokon és a honlapunkon.
Tervezzük, hogy igény esetén plébániai felkészítést indítunk az elsőáldozásra olyan gyermekek számára, akik iskolai felkészítésen nem tudtak vagy nem tudnak részt venni. Kérjük, hogy igényeiket a sekrestyében vagy a plébánián jelezzék.
– Mindszenty Katolikus Iskolánk takarítót keres. Tájékozódni és jelentkezni az iskola titkárságán lehet, további információk találhatók az iskola honlapján.
– Templomunkkal kapcsolatosan kéréssel fordulunk a kedves testvérekhez. A jelenlegi felújítási munkák eredeti terveiben és költségvetésében nem szerepelt templomunk világításának korszerűsítése, a pályázati támogatást a belső falfelületek felújítására kaptuk. A falak nedvességmentesítésével egyidőben azonban szeretnénk a világítást is korszerűsíteni, ami a jövőben takarékosabb működést és jobb fényviszonyokat tesz majd lehetővé. Ehhez kérjük a testvérek nagylelkű anyagi támogatását, amelyet a főbejárathoz közeli, „a templom javára” feliratú perselyben helyezhetnek el, vagy a plébánia bankszámlájára is lehet utalni, ez esetben a közleményben kérjük feltüntetni az adomány célját. Előre is nagyon szépen köszönjük!
Egyházközségünk bankszámla-száma:  11103303-19828983-36000001

2021.11.05 18:08

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám