Hirdetések november 23-29.

Isten Báránya! Engedd, hogy színed előtt leboruljunk, s királyi székedhez koronák helyett szívünket tegyük le!

-    Hétfőn este ½ 7-kor ifjúsági katekézis lesz, ettől a naptól kezdve on-line formában.
-    Az idén az ökumenikus adventi gyertyagyújtások a Templom téren elmaradnak. Szomorúan vesszük tudomásul magunk is, de el kell fogadnunk, hogy a helyzet ezt követeli meg tőlünk. Ugyanakkor a városi televízióban (TV2040) advent heteiben a történelmi egyházak lelkipásztorai meggyújtják az adventi gyertyát elmélkedés kíséretében. Minden héten másik budaörsi felekezet képviselője tartja az elmélkedést. Figyeljünk erre!
-    Ennek következtében a szombat esti misék időpontja adventben nem változik, vagyis este 6 órakor kezdődnek.  A jövő vasárnap Advent 1. vasárnapja lesz és ezzel elkezdődik az úgy egyházi év.
-    Újra elindult templomunkból a már ismert on-line közvetítés - főleg azok számára, akik a járványra és egészségi állapotukra való tekintettel nem tudnak templomba jönni. A közvetítéseket addig folytatjuk, amíg szükséges. Elérhetőség: BRKE TV live stream  a youtube-on vagy honlapunk fő oldalán  BRKE TV címmel.
-    A következő évre már előjegyeztethetjük miseszándékainkat a sekrestyében vagy a plébánián, miután az előjegyzési naplónkat elkészítettük.
-    Szívesen ajánljuk a gyermekek számára nagyon hasznos „Élő kenyér” című havonta megjelenő kiadványt, melyet a szülők megrendelhetnek. Ezzel kapcsolatban várjuk a jelentkezéseket a sekrestyében.
-    Adventi csokoládé-gyűjtés lesz a Batthyány-Strattmann László Vakok Gyermekotthona részére. Adományainkat a templom bejáratához közel, az állópersely melletti dobozba tehetjük.
-    Hétfőn I. Szent Kelemen pápára, kedden a vietnámi vértanúkra, míg szerdán Alexandriai Szent Katalinra emlékezünk.

2020.11.20 15:31
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám