Hirdetések november 18 - 24.

Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket. (Lk 21, 5-19)

-    Hétfőn este fél 7-kor felnőtt-katekézis lesz a katolikus iskolában. Mindenkit szeretettel várunk.
-    Hétfőn emlékezünk a római Szent Péter és Szent Pál Bazilikák búcsúnapjára, míg kedden Árpád-házi Szent Erzsébetre. A reggeli 8 órai szentmisére Mindszenty Iskolánk gyermekei is jönnek, és ezen a napon a Farkasréti úti kápolnában is lesz szentmise délután 5 órakor. Csütörtökön Szűz Mária templomban történt bemutatására, míg pénteken Szent Cecíliára, a szent zene védőszentjére emlékezünk.
-    Szombaton, november 23-án a jövő évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve este 5 órakor (az esti szentmise előtt) világméretű csendes szentségimádás lesz.
-    Nagyon fontos, hogy következő vasárnap, Krisztus Király ünnepén országos gyűjtés lesz a Katolikus Karitász javára, mellyel hazánk szegényeit, katolikus-szociális intézményeit támogatjuk. Ehhez kérjük híveink készséges és jólelkű adományait.
-    Jövő vasárnap, november 24-én a 9 órás szentmise keretében ministránsokat avatunk.

2019.11.18 13:12
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám