Hirdetések november 16 - 22.

Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok! (1 Tessz 5, 1-6)

-    Hétfőn este fél 7-kor a felnőttek részére lesz katekézis, ettől a naptól kezdve egy ideig online formában.
-    Itt jelezzük, hogy a Karitász számára történő országos gyűjtésünket a jövő vasárnapra hirdette meg Katolikus Egyházunk. Kérjük a sokrétű szociális tevékenységet végző intézményünk számára készséges adományaikat. Mindenért köszönet.
-    November 15-én zárul a Kárpát-medencei gyerekeknek szánt karácsonyi ajándékok gyűjtése, amelyeket a Bencés Iskola portáján vagy a templomunkban hátul helyezhetünk el. Hálásan köszönjük.
-    Köszönjük mindazoknak, akik már az esztendő folyamán egyházi hozzájárulásukat befizették, megküldték a Plébániának. Egyúttal kérjük, hogy akik még ezt nem tették meg, az elkövetkezőkben ne feledkezzenek meg róla.
-    Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve, szombaton, Krisztus Király ünnepe előtt, az esti szentmise előtt 5 órától csendes szentségimádást tartunk. Ha lehet, kapcsolódjunk be.
-    Szívesen ajánljuk a gyermekek számára nagyon hasznos „Élő kenyér” című havonta megjelenő kiadványt, melyet a szülők megrendelhetnek. Ezzel kapcsolatban várjuk a jelentkezéseket a sekrestyében.
-    Hétfőn Skóciai Szent Margitra, szerdán a római Szent Péter és Szent Pál bazilikák búcsújára emlékezünk. Csütörtökön van Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. Szentmisét csak itt, a templomban mutatunk be reggel 8 órakor, a Farkasréti úti kápolnában a járványra való tekintettel ez a szentmise elmarad. Jövő vasárnap Krisztus Király ünnepe lesz, a fél 11-es szentmiséhez kapcsolódóan lesz a kihelyezett Oltáriszentség előtt felajánlás és szentségimádás. Éppen ezért jövő vasárnap az esti szentmise előtti rózsafüzér és szentségimádás elmarad.
-    A súlyosbodó járványhelyzet miatt tisztelettel kérjük, hogy mindenki vegye nagyon komolyan az egészségügyi előírásokat, melyek mindnyájunk egészségét szolgálják.

Egyházközségünk bankszámla-száma a CIB Banknál:
11103303-19828983-36000001

2020.11.14 15:42
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám