Hirdetések november 15-21.

Szeretetre méltó Szent Ezsébet! Téged egészen különleges módon szeretett Isten. Légy most a mennyben lelkünk oltalmazója, és segíts minket, hogy mindjobban tetszhessünk Jézusnak! A magas mennyből tekints le reánk! (IX. Pius pápa)

– A liturgiában hétfőn Nagy Szent Albertre, kedden Skóciai Szent Margitra, szerdán Nagy Szent Gertrúdra, csütörtökön a római Szent Péter- és Szent Pál-bazilika felszentelésére, míg pénteken Árpád-házi Szent Erzsébetre emlékezünk.
Pénteken, Szent Erzsébet ünnepén templomunkban reggel 8 órakor iskolánk gyermekeivel, valamint este 6 órakor, a megszokott időben is lesz szentmise. Ez a nap Farkasréti úti kápolnánk búcsúnapja is, de a járványveszély és a hely szűkössége miatt ebben az évben a kápolnában nem tartjuk meg a szentmisét.
Szombaton, Krisztus Király ünnepének előestéjén délután 5 és 6 óra között szentségimádást tartunk hálaadásul az Eucharisztikus Kongresszusért, a kapott kegyelmekért.
Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a Katolikus Karitász javára, mellyel hazánk szegényeit, katolikus-szociális intézményeit támogatjuk. Ehhez kérjük híveink készséges és jólelkű adományait.
– Ezen a vasárnapon (Krisztus Király ünnepén) a 9 órai szentmise keretében új ministránsaink ünnepélyes avatására kerül sor. A fél 11-es szentmise után a kitett Oltáriszentség előtt elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát a Krisztus Királyhoz szóló felajánló imádsággal együtt.
– A Budaörsi Szent Benedek Alapítvány a Szent László Társulattal és a Rákóczi Szövetséggel együtt idén is szervez határon túli magyar gyermekotthonok részére az összetartozást erősítő karácsonyi ajándékgyűjtést. Örömmel fogadunk jó állapotú játékokat, gyermekeknek való könyveket, papír-írószer csomagot, tisztálkodási szereket, tartós élelmiszert, tartós édességet. Ruhákat most nem kérünk. A gyűjtés december 9-ig tart. Előre is köszönjük a testvérek felajánlásait, amelyeket vagy a Szent Benedek Iskola portáján, vagy a templomban a gyóntatószék bal oldalán helyezhetnek el. Részletek a plakátokon és a honlapunkon.
– Tervezzük, hogy igény esetén plébániai felkészítést indítunk az elsőáldozásra olyan gyermekek számára, akik iskolai felkészítésen nem tudtak vagy nem tudnak részt venni. Kérjük, igényeiket a sekrestyében vagy a plébánián jelezzék.
– A templomunkban zajló felújítási munkák eredeti terveiben és költségvetésében nem szerepelt a világítás korszerűsítése, a pályázati támogatást a belső falfelületek felújítására kaptuk. A falak nedvességmentesítésével egyidőben azonban szeretnénk a világítást is korszerűsíteni, ami a jövőben takarékosabb működést és jobb fényviszonyokat tesz majd lehetővé. Ehhez kérjük a testvérek nagylelkű anyagi támogatását, amelyet a főbejárathoz közeli, „a templom javára” feliratú perselyben helyezhetnek el, vagy a plébánia bankszámlájára is lehet utalni, ez esetben a közleményben kérjük feltüntetni az adomány célját. Az eltelt rövid időben már 472 000 Ft jött össze! A világítás korszerűsítésének tervezett költsége kb. 3,5 millió Ft. Hálásan köszönjük az eddigi felajánlásokat, és előre is köszönjük a továbbiakat!
Hétfőn elkezdődik Márió atya terápiája, mely először öt héten át minden munkanapon kapott sugárkezelésekből és heti egy kemoterápiából áll. Hálásan köszöni előre is a testvérek imádságát, hogy Isten gyógyító szeretete kísérje az orvosok erőfeszítéseit!

2021.11.14 16:11

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám