Hirdetések november 1 - 7.

Ilyen főpap kellett nekünk: szent, ártatlan, feddhetetlen, a bűnösöktől elkülönített, aki fölségesebb az egeknél. (Zsid 7, 23-28)

– A liturgiában hétfőn Mindenszentek ünnepe lesz, kedden Halottak napja. Csütörtökön Borromeo Szent Károlyra, míg pénteken Szent Imre hercegre emlékezünk.
Hétfő, november 1-je, Mindenszentek ünnepe parancsolt ünnep, a szentmisék vasárnapi miserend szerint lesznek. Délután 3 órakor a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk a templomban, majd ezt követően kimegyünk a temetőbe - érintve a világháborús emlékműveket és a német emlékhelyet az Ótemetőben- , ahol a nagykeresztnél halottainkért imádkozunk.


Kedden, Halottak Napján reggel 8-kor és este 6 órakor lesz szentmise. Ez a nap november hónap első keddje, így este 7 órától 9-ig szentségimádás lesz a templomban, testi-lelki gyógyulásokért. Mindenkit szeretettel várunk!
– A TÖB szervezésében szeretettel hívjuk a testvéreket a Home/Otthonunk című film vetítésére csütörtökön este fél 6-tól a Mindszenty Iskolába. A vetítés után beszélgetés lesz a filmről. Részletek a plakátokon és honlapunkon.
Pénteken lesz elsőpéntek, reggel 8 órakor iskolánk gyermekeivel lesz szentmise. Utána, eddigi gyakorlatunknak megfelelően egész napos csendes szentségimádást tartunk az esti szentmiséig. Mindenkit szeretettel várunk!
Jövő vasárnap az esti szentmise gitáros ifjúsági énekes lesz.
– Múlt vasárnapi gyűjtésünk a missziók javára 428 035 Ft lett. Köszönjük a kedves testvérek nagylelkű adományait!
– Tervezzük, hogy igény esetén plébániai felkészítést indítunk az elsőáldozásra olyan gyermekek számára, akik iskolai felkészítésen nem tudtak vagy nem tudnak részt venni. Kérjük, hogy igényeiket a sekrestyében vagy a plébánián jelezzék.
– Már most jelezzük a kedves híveknek, hogy az úrnapi virágszőnyeg szép hagyományának megőrzése érdekében felmérést végzünk azon közösségek, családok, csoportok körében, akik a korábbi években részt vettek a virágszőnyeg készítésében. A felmérésre Radnóczi Péter lelkipásztori munkatárs kapott megbízást. Esetleges észrevételekkel, új résztvevőkkel kapcsolatban kérjük őt keressék a radpet21@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen.
– Szeretettel ajánljuk a kedves testvéreknek plébániánk fiatalja, Csejtei-Varga Mária hálaadó koncertjét, amely a Párbeszéd Házában lesz november 6-án, 19 órai kezdettel. Részletek a hirdetőtáblán és a honlapon.
– Ezúton is jelezzük, hogy Mindszenty Katolikus Iskolánk takarítót keres. Tájékozódni és jelentkezni az iskola titkárságán lehet, valamint további információk találhatók az iskola honlapján is.
A járvány erősödése miatt templomunk belső terében újból hangsúlyosan javasoljuk az orrot és szájat takaró maszk viselését és a kézfertőtlenítést.

(Kép: balatonvilágosi utcai dombormű)

2021.11.01 06:55

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 66. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2021. április 4.) 66. szám

Élünk újság - 65. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. december 25.) 65. szám

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám