Hirdetések nov.5 - 11.

Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: ,,Nem jársz messze Isten országától.” (Mk 12, 28b-34)

- Már most jelezzük, hogy Szent Márton püspök ünnepe jövő vasárnapra esik, és erre való tekintettel a Szent Márton-napi ünnepi vesperást a Zeneiskola és mások közreműködésével pénteken, november 9-én este 5 órakor tartjuk meg. Ezért pénteken este 6 órakor nem lesz szentmise. Az ünnepi vesperást követően 6 órakor a Templom téren a Szent Benedek Iskola rendezésében bormegáldásra várjuk a híveket.
- Hétfőn este ½ 7-kor a felnőttek részére lesz katekézis az iskolában. Mindenkit szeretettel várunk.
- Siloe közösségünk kedden este 8 órára szeretettel várja a híveket szentségimádásra a templomba, ahol közbenjáró ima kérésére is lesz lehetőség.
- Az „Élő kenyér” című havonta megjelenő, gyermekeknek szóló újságot szívesen ajánljuk egyházközségünk családjainak. Ezért kérjük, hogy ilyen természetű igényüket jelezzék a sekrestyében vagy a plébánián.
- Hálásan köszönjük kedves híveinknek, akik már az évi egyházi hozzájárulásukat befizették a plébániának, ugyanakkor kérjük azokat, akik még ezt nem tették meg, az év vége közeledtével keressék meg befizetésükkel a plébániát vagy a sekrestyét. Megtehetik ezt a bankszámlánkra történő befizetéssel vagy átutalással is, számlaszám:
11103303-19828983-36000001 Cib Bank
- A középiskolásokból és egyetemistákból álló katolikus Antióchia közösség már két és fél éve működik Budaörsön, 30-nál is több lelkes taggal. Aki 16-24 év közötti, még nem házas fiatal, szereti a gitáros énekeket, szívesen beszélget kortársaival az élet nagy kérdéseiről, és csatlakozni szeretne hozzájuk, azt várják a november 23-én pénteken este kezdődő ünnepi hétvégéjükre!
Kérdéseitekkel, jelentkezésetekkel keressétek: Jóvári Emesét ([email protected], +36(30)183 3154).
Az idősebbektől szívesen fogadnak imát, süteményt, valamint az étkeztetéshez tevőleges segítséget. Az ilyen felajánlásokkal Papp Zoltánt ([email protected], +36(30)4209262) kérjük keresni.

2018.11.04 15:01
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
18:00

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 61.szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. december 16.) 61. szám

Élünk újság - 60. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság - 59. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám