Hirdetések nov. 26 - dec. 2.

Jézus így felelt: "... király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!” (Jn 18, 33b-37)

- Hétfőn este fél 7-kor ifjúsági katekézis lesz a hittanteremben. (Bejárat a sekrestye felől!) Szeretettel hívjuk azokat a 30 év alatti, még nem házas fiatalokat, akik elmúltak 16 évesek, vagy már voltak bérmálkozók.
- Jövő vasárnap advent első vasárnapja lesz.  Erre készülve szombaton 5 órakor kezdődik az esti szentmise, majd 6 órakor gyertyagyújtás lesz a téren, a kialakult rend szerint. Ezután hangverseny lesz templomunkban. Részletek a kihelyezett plakátokon.
- Női lelki nap lesz december 2-án, vasárnap 15 - 18.30 óra között a Mindszenty Iskolában. Gertrud-Maria Erhard schönstatti Mária-nővér „A  könnyedség életművészetéről” tart előadást. Mindenkit szeretettel várnak.
- Jövő vasárnap az esti szentmise gitáros lesz.
- A Budaörsi Kolping Család most is meghirdeti a Mikulás-napi kiállítást és jótékonysági felajánlást, mely december 9-én, vasárnap 8-13 óráig tart Katolikus Iskolánkban. A kiállítás karitatív jellegű, a részvevők egyházközségünk rászorulóit támogatják felajánlásukkal. A résztvevők november 30-ig jelezzék részvételi szándékukat.
- A Rákóczi Szövetség és a Szent László Társulat karácsonyi ajándékgyűjtést hirdet a határon túli magyar gyermekotthonok, óvodák, iskolák részére. Várunk tartós élelmiszert, édességet, papír-írószer csomagot, könyveket, tisztálkodási szereket. Az ajándékcsomagokat a ritkábban használt gyóntatószék köré (a bejárattól jobbra) helyezhetjük el. Előre is hálásan köszönjük.
- Szívesen hirdetjük a budapesti Piarista Rend nyílt napját, amely december 1-jén, szombaton délután lesz a kihelyezett plakáton látható módon.
- Pénteken emlékezünk Szent András apostolra, Szent Péter testvérére. Az esti szentmisét követően 19 órától „Jöjj és láss” címmel szentségimádás lesz templomunkban.

(Kép: Budaörsi Passió 2018, Chrestels János)

2018.11.25 10:38
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám

Élünk újság - 61.szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. december 16.) 61. szám

Élünk újság - 60. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám