Hirdetések nov.20-26. Krisztus Király ünnepe

Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok! (1 Tessz 5, 1-6)

- Jövő vasárnap, november 26-án van az egyházi év utolsó vasárnapja, amikor mi Krisztus Királyt ünnepeljük. A 9 órás szentmisén új ministránsokat avatunk, míg a ½ 11-es szentmise befejezésében kitett Oltáriszentség előtt imádkozzuk el a Jézus Szíve-litániát Krisztus Királynak szóló felajánló imádsággal. Erre való tekintettel az esti mise előtt nem lesz szentségimádás.
- Egyházközségünk Antióchiai Közössége Krisztus Király ünnepén az esti szentmisét gitárkísérettel gazdagítja.
- Országos gondolat, amelyet szívesen közvetítünk egyházközségünk felé is: Krisztus Király ünnepe előtti szombaton, vagyis a most következő szombaton este 5-6-ig csendes szentségimádás lesz templomunkban, mellyel bekapcsolódunk az egész országot megszólító eucharisztikus előkészületbe. Reméljük, szép számmal meghallják ezt a felhívást.
- Hétfőn este ½ 7-kor ifjúsági katekézis lesz a hittanteremben. (Bejárat a sekrestye felől!) Szeretettel hívjuk azokat a 30 év alatti, még nem házas fiatalokat, akik elmúltak 16 évesek, vagy már voltak bérmálkozók.
- A kisgyermekes családok felé jelezzük, jó lehetőség van arra, hogy az „Élő Kenyér” című, havonta megjelenő hitbuzgalmi kiadványt egész évre megrendelve – a Plébánián keresztül – gyermekeink számára biztosítsuk. A havonta megjelenő számok kedvezményes ára egész évre 6600 Ft. Jelentkezés a sekrestyében.
- Már most jelezzük, hogy a Kolping-család Mikulás-napi kiállítása és jótékonysági vására december 10-én, vasárnap, 8-tól 13 óráig lesz megtartva Katolikus Iskolánkban. Akik szívesen részt vennének benne, jelentkezzenek a hirdetőtáblán olvasható elérhetőségen.
- A Pázmány Péter Katolikus Egyetem plakátját szívesen ajánljuk megtekintésre az egyetemmel kapcsolatos tájékozódásunkra.
- Ma emlékezünk Szent Erzsébetre is. A Farkasréti úti kápolna ilyenkor szokásos miséjét hétfőn délután 5 órakor tartjuk.
- Kedden Szűz Mária bemutatására, szerdán Szent Cecíliára, míg szombaton Alexandriai Szent Katalinra emlékezünk.

2017.11.17 09:01
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
06:00
07:30
09:00
10:30
17:00
18:00

Közösségeink

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2018. április 1.) 60. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. december 24.) 59. szám

Élünk újság

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2017. április 16.) 58. szám