Hirdetések Nagyböjtben 4.

Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. Ne legyen részetek a sötétség meddő cselekedeteiben, inkább ítéljétek el azokat. (Ef 5, 8-14)

-    A vírusos járvány-helyzet miatt csak hívek nélkül mondható szentmise a templomban, ez a Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezése.
-    A felvett miseszándékokat elmondjuk a hétköznapi szentmiséken. Március 22-én a vasárnapi fél 11-es és az este 6 órás szentmisét ugyancsak hívek nélkül tartjuk. Reményeink szerint ezeket követhetjük Egyházközségünk honlapján: brke.org. Ha ezt nem tudnánk megvalósítani, a magyar TV több csatornáján is bekapcsolódhatunk az ott sugárzott szentmisébe.
-    Ha nem javul a helyzet, akkor a már jelzett nagyböjti lelkigyakorlat is elmarad, sőt lehetséges, hogy a Nagyheti eseményeket csak a honlapunkról követhetjük.
-    Itt említjük meg, hogy szerdán van március 25-e, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Ne feledkezzünk el róla!
-    FONTOS: Hétköznapokon délelőtt 10-től 12 óráig, míg délután 4-től 6-ig nyitva lesz a templom március 23-tól, hétfőtől kezdődően. Szentséglátogatásra, elmélkedésre, imádságra jöhetnek kedves híveink. Most különösen van miért imádkozni!

2020.03.18 15:26
Miserend
H K Sze Cs P Sz V
07:30
08:00
09:00
10:30
19:00

BRKE TV

Közösségeink

Budaörsi Werner Alajos Kórus

A kórus története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Fennmaradt plakátokról és egykori kórustagoktól is tudjuk, hogy templomunknak már 1946-ban is volt énekkara. A kórust az akkor itt szolgálatot teljesítő, zenét kedvelő fiatal plébános, Sík Zoltán hozta létre.

Nepomuki Szent János Plébánia Karitász Csoport

". . . Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen és felruháztatok engem, beteg voltam és meglátogattatok engem, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. . . . Bizony mondom nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek. . . Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. . . " (Mt. 25,35-36, 45).

Budaörsi Kolping Család

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás.

A budaörsi Siloe karizmatikus imaközösség

1967 februárjában hétvégi lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnesne Egyetemen (USA) tanáraival egy fiatalokból álló csoport. Az a vágy élt szívükben, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak...

Szent Tarziciusz Egyesület

A 2000-es évek elején kezdett el érlelődni néhányunkban a gondolat, hogy mi lenne, ha a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség szép számú ministráns közösségét egy civil szervezetbe integrálnánk, amely értünk, céljaink eléréséért jönne létre...
 

Élünk - Újság

Élünk újság - 64. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2020. április 12.) 64. szám

Élünk újság - 63. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. december 15.) 63. szám

Élünk újság - 62. szám

a Budaörsi Római Katolikus Plébánia lapja (2019. április 21.) 62. szám